.

Công đoàn Khu kinh tế: Đồng hành cùng người lao động

Thứ Sáu, 31/03/2017, 08:53 [GMT+7]

(QBĐT) - Là một tổ chức công đoàn mới thành lập, Công đoàn Khu kinh tế ra đời với mục đích đưa hoạt động công đoàn và phong trào công nhân lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp ở các khu kinh tế, khu công nghiệp ngày càng phát triển. Sự ra đời của Công đoàn Khu kinh tế tỉnh là sự khẳng định vị trí, vai trò của công đoàn trong tình hình mới.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh ta có 2 khu kinh tế và 6 khu công nghiệp. Tổng số đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế là 43, với khoảng 4.732 lao động. Đa số công nhân lao động ở các đơn vị, doanh nghiệp đều có ý thức, trách nhiệm cao trong công việc, luôn hăng hái thi đua sản xuất. Tuy nhiên, về nhận thức chính trị của một số công nhân còn hạn chế, sự hiểu biết về các chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước chưa đầy đủ. Bên cạnh đó, do giá cả dịch vụ trên thị trường tăng cao nên đời sống của công nhân lao động, nhất là công nhân lao động trực tiếp sản xuất vẫn gặp rất nhiều khó khăn.

Theo thống kê Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, tính đến thời điểm hiện nay, trong số 43 đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong các khu kinh tế, khu công nghiệp, chỉ có 18 đơn vị, doanh nghiệp (chiếm 42%) có tổ chức công đoàn cơ sở. Đặc biệt, ở một số khu công nghiệp và khu kinh tế, các đơn vị, doanh nghiệp chưa thành lập được tổ chức công đoàn như Khu công nghiệp Hòn La II, Khu công nghiệp Quán Hàu, Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo.

Sự ra đời của Công đoàn Khu kinh tế tỉnh góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.
Sự ra đời của Công đoàn Khu kinh tế tỉnh góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Việc phần lớn các đơn vị, doanh nghiệp ở các khu kinh tế, khu công nghiệp chưa có tổ chức công đoàn đã làm cho một số lao động chưa được ký hợp đồng lao động, chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động chưa bảo đảm, làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người lao động và sự phát triển lâu dài của các doanh nghiệp. Xuất phát từ thực tế đó, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã tiến hành khảo sát và chỉ đạo thành lập Công đoàn Khu kinh tế tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết: Công đoàn Khu kinh tế tỉnh là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, tương đương với Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, thị xã. Công đoàn Khu kinh tế tỉnh hiện có 18 tổ chức công đoàn cơ sở, với 2.342 đoàn viên công đoàn trên tổng số 3.119 lao động. Trước đây, 18 tổ chức công đoàn được các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, thị xã quản lý.  Công đoàn Khu kinh tế tỉnh ra đời nhằm đáp ứng  yêu cầu, nguyện vọng của đông đảo người lao động. Công đoàn có chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; hướng dẫn, chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế tỉnh, ông Lương Phú Cường cho hay: sau khi nhận nhiệm vụ mới, Ban chấp hành lâm thời Công đoàn Khu kinh tế tỉnh nắm tình hình các doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong khu kinh tế, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động các đơn vị, doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở các khu kinh tế, khu công nghiệp thành lập tổ chức công đoàn. Đối với các đơn vị, doanh nghiệp đã có tổ chức công đoàn thì tập trung tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, người lao động về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, đồng thời tổ chức phát động các phong trào thi đua trong công nhân viên lao động; vận động các chủ doanh nghiệp thực hiện tốt các chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến người lao động.

Có thể nói, trước sự phát triển mạnh của các khu kinh tế, khu công nghiệp, việc thành lập Công đoàn Khu kinh tế tỉnh là một hướng đi đúng góp phần cùng với tổ chức công đoàn tỉnh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.              

Đ.Nguyệt