.

BHXH tỉnh - Sở Y tế: Ký kết chương trình phối hợp công tác

Thứ Sáu, 31/03/2017, 08:58 [GMT+7]

(QBĐT) - Vừa qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh và Sở Y tế tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác về thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2017.

Đại diện lãnh đạo BHXH tỉnh và Sở Y tế trao ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2017.
Đại diện lãnh đạo BHXH tỉnh và Sở Y tế trao ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2017.

Năm 2016, BHXH tỉnh và Sở Y tế đã thực hiện tốt chương trình phối hợp công tác về thực hiện chính sách, pháp luật BHYT tập trung vào các nội dung, như: thực hiện thông tuyến khám chữa bệnh (KCB) BHYT tuyến huyện-xã trên địa bàn tỉnh, thông tuyến huyện trên toàn quốc; chỉ đạo thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT BYT-BTC về việc tăng giá viện phí; quy hoạch nơi đăng ký KCB ban đầu và hướng dẫn chuyển tuyến KCB BHYT cho người có BHYT trên địa bàn tỉnh; thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính với mục tiêu triển khai hệ thống thông tin giám định BHYT nhằm kết nối liên thông dữ liệu giữa cơ sở khám, chữa bệnh và cơ quan BHXH trên toàn quốc; thành lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác KCB BHYT và sử dụng quỹ BHYT tại các cơ sở KCB BHYT.

Tại hội nghị, hai ngành đã thông qua chương trình phối hợp về thực hiện chính sách, pháp luật BHYT năm 2017 với các nội dung: tuyên truyền, tiếp tục hướng dẫn thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT đối với các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh; phối hợp chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 1234/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Bình về thực hiện Quyết định số 538/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020; quy hoạch nơi đăng ký KCB ban đầu và hướng dẫn chuyển tuyến KCB BHYT cho người có thẻ BHYT trên địa bàn tỉnh theo quy định; thực hiện đổi nơi đăng ký KCB ban đầu khi có đề nghị của đối tượng BHYT theo quy định; thẩm định các cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện đăng ký KCB BHYT ban đầu; phối hợp chỉ đạo các cơ sở KCB BHYT đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng CNTT trong KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT...

Huy Hương