.

BHXH huyện Minh Hóa: 36 cơ quan, đơn vị hoàn thành công tác rà soát sổ BHXH

Thứ Sáu, 31/03/2017, 15:04 [GMT+7]

(QBĐT) - Toàn huyện Minh Hóa có 173 đơn vị sử dụng lao động với 3.165 lao động. Ngay từ đầu tháng 3-2017, BHXH huyện Minh Hóa đã chuyển toàn bộ các văn bản hướng dẫn và triển khai thực hiện rà soát sổ BHXH của UBND tỉnh, BHXH tỉnh, UBND huyện và BHXH huyện về các đơn vị sử dụng lao động.

Tính đến ngày 10-3-2017, BHXH huyện đã xuất toàn bộ dữ liệu mẫu 1, mẫu 3 và chuyển giao hết về cho đơn vị sử dụng lao động. Đối với các đơn vị có số lượng lao động lớn, BHXH huyện cử cán bộ trực tiếp hướng dẫn đơn vị và người lao động thực hiện rà soát.

Tính đến 22-3-2017, Minh Hóa đã có 36 đơn vị với 372 lao động thực hiện rà soát xong và đã chuyển mẫu 3 kèm sổ BHXH về BHXH huyện. BHXH huyện đang tiến hành thẩm định để nhập liệu và tiến hành in sổ BHXH bàn giao cho người lao động.

Ngọc Minh