.

Thu hồi phù hiệu có thời hạn 170 phương tiện vận tải khách chạy tuyến cố định

Thứ Năm, 12/01/2017, 21:38 [GMT+7]
(QBĐT) - Năm 2016, qua công tác thanh tra các phương tiện vận tải hành khách, vận tải hàng hóa (cập nhật dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình), Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã quyết định thu hồi phù hiệu có thời hạn 170 phương tiện vận tải khách chạy tuyến cố định và 35 phương tiện vận tải hàng hóa do vi phạm thông; thu hồi khai thác 7 tuyến cố định đối với 3 đơn vị.
A
Thanh tra giao thông kiểm tra phương tiện vận tải.
Đồng thời, Sở GTVT còn thu hồi giấy phép khai thác tuyến cố định có thời hạn 5 tuyến đối với các đơn vị vận tải thực hiện dưới 70% số chuyến xe theo biểu đồ chạy xe đã được phê duyệt.
 
Ngoài ra, Sở GTVT đã thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải của HTX  kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi Xuyên Việt do không đáp ứng đủ số lượng xe theo quy định, thu hồi 5 giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo hợp đồng của hộ kinh doanh cá thể ngừng hoạt động và 1 giấy phép kinh doanh vận tải hàng hoá thông thường chở quá tải trọng cho phép. 
 
Tr.T