.

Đầu tư gần 60 tỷ đồng thực hiện chương trình 135

Thứ Ba, 13/12/2016, 15:09 [GMT+7]

(QBĐT) - Năm 2016, kế hoạch vốn thực hiện chương trình 135 của tỉnh là 59.411 triệu đồng, phân bổ cho các huyện, xã đặc biệt khó khăn.

Cụ thể, xây dựng cơ sở hạ tầng 43.740 triệu đồng bố trí cho 94 công trình, trong đó: số công trình khởi công mới 36, kinh phí đầu tư 12.438 triệu đồng; công trình hoàn thành chuyển tiếp 13, kinh phí đầu tư 7.356 triệu đồng; công trình hoàn thành 37, kinh phí 18.136 triệu đồng; công trình chuẩn bị đầu tư 8, kinh phí 910 triệu đồng. Hiện đã giải ngân được 42.830 triệu đồng, đạt 97,91% theo kế hoạch giao.

Đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương phục vụ tưới tiêu ở vùng khó khăn.
Đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương phục vụ tưới tiêu ở vùng khó khăn.

Về hỗ trợ, phát triển sản xuất với tổng kinh là 12.915 triệu đồng, tập trung chủ yếu cho các nội dung như: hỗ trợ khuyến nông, khuyến lâm; giống cây trồng, vật nuôi; xây dựng mô hình sản xuất; mua sắm thiết bị máy móc, công cụ sản xuất, chế biến sản phẩm...

Ngoài ra, để nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và cộng đồng, Ban Dân tộc đã triển khai tập huấn được 19 lớp với khoảng 1.300 lượt người tham gia.

Thực hiện chương trình 135, đến nay trên địa bàn tỉnh 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm; tỷ lệ xã có điện lưới quốc gia đến trung tâm xã và các nguồn điện khác chiếm 94,3% với tỷ lệ hộ dùng điện sinh hoạt đạt 84%; trên 87% số học sinh trung học cơ sở trong độ tuổi đến trường.

Chương trình 135 đã góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, hướng đến việc giảm nghèo bền vững cho người dân ở vùng đặc biệt khó khăn.

M.Văn