Về Thành cổ

  • 09:08 | Chủ Nhật, 11/07/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Tháng bảy, về Thành cổ nghe em
Thắp nén nhang cho người nằm dưới cỏ
Mấy vạn cuộc đời! Đồng đội anh ở đó
Như sao trời nhấp nháy một miền quê
 
Tám mốt ngày đêm cháy đỏ trời hè
Thành cổ tan hoang ngút ngàn bom đạn nổ
Mỗi mét vuông đất, mỗi mét vuông máu đổ
Sắt thép chảy tan…, trụ vững những con người
 
Đồng đội anh! Tuổi mười tám, hai mươi
Súng chắc tay, đầu lê nhọn sắc
Cao hơn mỗi cuộc đời là sống còn Tổ quốc
Đo bước chiến hào từng tấc đất, mép sông
 
Ngàn vạn cuộc đời kết đài hoa chiến công
Tượng đài vút cao giữa đất trời bình dị
Gió thoảng, mây bay mênh mang chiều Quảng Trị
Để muôn đời nhớ mãi một thời xa
 
Thạch Hãn hôm nay sông nước hiền hòa
Ai biết nơi đây một thời Thành cổ
Sông không chảy “duềnh” lên sôi sóng đỏ
Máu xương bao anh hùng, liệt sĩ thuở qua sông!
 
                                                   Nguyễn Hữu Lai