Quê nhà

  • 07:55 | Thứ Hai, 12/07/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chưa lần về lại quê xưa
Ảnh: Tiến Hành
Ảnh: Tiến Hành
Phải đâu được cá quên dưa quên cà
Ruộng nghèo cũng lúa cũng hoa
Cũng đôi lần vụ mưa sa nắng bồi
 
Mùa chằm lên áo mẹ tôi
Rạ rơm gác chiếu nằm ngồi rạ rơm
Nhiều màu vui hoá mâm cơm
Trăm hương nghìn vị thoả thơm muôn lòng
 
Xứ người ngô đếm gạo đong
Dễ thương cũng dễ hai lòng một da
Đầy vườn chim hót oanh ca
Chẳng đâu hơn được quê nhà
 
Ai ơi…
 
     Phan Thành Minh