Đại tướng lòng dân... (*)

  • 08:11 | Thứ Sáu, 18/06/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đại đức - đại tài - khí phách ngời
Tướng vì dân sống trong dân mãi
Lòng nhân ái bao dung huyền thoại
Dân mến - quân thương sánh biển trời
 
Sống vì nước vì dân suốt đời
Trong tinh thần “dĩ công vi thượng”
Dân nhớ nhân văn tình vị tướng
Mãi Người là “Đại tướng lòng dân”
 
                             Trần Dzụ
 
(*) Bài viết “Đại tướng trong lòng dân” của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo (Nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh)