.

Chớm thu

.
09:30, Thứ Bảy, 24/08/2019 (GMT+7)
     (QBĐT) - Có một mùi hương lạ
                    Vương dài theo tóc em
                    Giọt mưa trong kẽ lá
                    Rơi ướt mềm tiếng chim.
 
                    Trời tím màu thương nhớ
                    Như dỗi hờn trên môi
                    Lúa chiêm vừa chín tới
                    Hương như đang gọi mời.
 
                    Một chút hè sót lại
                    Níu cánh diều chơi vơi
                    Tiếng mõ chùa khắc khoải
                    Rung lòng ai rối bời...                 
                 
                    Gói vào trong lá biếc
                    Hương đồng mùa cốm chanh
                    Gói vào trong kỷ niệm
                    Giọt buồn gió hao hanh.
 
                    Chừng như còn đỏng đảnh
                    Chưa kịp ướp vào mây
                    Ngọn gió về run rẩy
                    Thơm theo chiều heo may...
                                                      Đăng Sơn
 
,