.

Nâng cao trình độ nhận thức lý luận và năng lực lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay

Thứ Tư, 22/11/2017, 20:49 [GMT+7]
(QBĐT) - Trong các ngày từ 22 đến 25-11, tại thành phố Cần Thơ, Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức lớp tập huấn, nâng cao trình độ nhận thức lý luận và năng lực lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay.
Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, ủy viên trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương truyền đạt tại lớp tập huấn.
Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương truyền đạt tại lớp tập huấn.
Tham dự tập huấn có trên 240 đại biểu là cán bộ lãnh đạo phụ trách văn hóa, văn nghệ Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy; cán bộ quản lý nhà nước về văn hóa văn nghệ; lãnh đạo các Hội Văn học - Nghệ thuật; cán bộ nghiên cứu, lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí thuộc 35 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam bộ. Tỉnh Quảng Bình có 6 học viên tham dự lớp tập huấn này.
 
Tại lớp tập huấn, các học viên đã được nghe phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương giới thiệu chuyên đề: “Quán triệt đường lối, quan điểm văn học, nghệ thuật của Đảng trong tình hình hiện nay” và các giảng viên khác truyền đạt các chuyên đề gồm: Thông tin về tình hình điện ảnh hiện nay; về tình hình hoạt động nghệ thuật sân khấu nước nhà; tình hình báo chí xuất bản những năm gần đây; tình hình hoạt động của bộ môn nghệ thuật múa; hoạt động sáng tác và biểu diễn âm nhạc; tình hình lý luận phê bình văn học; các kỹ năng viết bài phê bình văn học nghệ thuật...
 
Ngoài ra, lớp tập huấn còn được nghe nhà thơ Trần Đăng Khoa thông tin về tình hình văn học những năm gần đây và đi thực tế tại chợ nổi Cái Răng, tìm hiểu Thiền viện Trúc Lâm, tham quan khu du lịch sinh thái Mỹ Khánh.
 
Cuối khóa học, các học viên đạt tiêu chuẩn sẽ được cấp chứng chỉ của Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương.
Phan Phương