.

Đời cát

Chủ Nhật, 13/08/2017, 08:47 [GMT+7]

(QBĐT) - Cát và … ta – cát hóa thân
Trắng tay đến trắng cổ, phần thịt da
Từ đen đến trắng nuột nà
Đáy sâu trắng ngọc trắng ngà cát mơ
Đột nhiên trắng ngẩn trắng ngơ
Đường chân trời trắng bãi bờ cát hoang
Xanh như vô tận sóng tràn
Trắng không tưởng trắng nát tan, rã rời
Bảo Ninh trắng nắng cát phơi
Cứ bơ vơ trắng, cứ ngời ngợi xanh

Tôi cầm hột cát long lanh
Liu riu biển mặn mà thành trắng trong.

Nguyễn Hoài Nhơn