.

Xuân không đến muộn

Thứ Ba, 06/12/2016, 14:43 [GMT+7]

(QBĐT) - Xuân phải đâu đến muộn
Lắng nắng để xanh hơn
Ẩn sau từng chiếc lá
Những vệt bùn còn vương!

Xuân phải đâu đến muộn
Lắng hương để nồng hơn
Ẩn trong từng nụ biếc
Hoa đợi gió bừng thơm!

Xuân phải đâu đến muộn
Lắng tình để thắm hơn
Ẩn trong niềm sẻ chia
Cả nước nâng tầm vươn!

Phải xuân đâu đến muộn
Xuân lắng vào yêu thương!...

Văn Lợi