.

Gió

Thứ Tư, 23/11/2016, 16:49 [GMT+7]

 

(QBĐT) - Khói lên cho gió hữu hình
Sóng nâng chân gió trắng tinh trên đầu
Nắng làm cho gió thanh cao
Mưa đưa gió xám quẫn vào trong cây
Không gian cho gió rộng dài
Thời gian cho gió tháng ngày thong dong
Sao em bảo gió hư không
Thổi ngang trời đó mà lòng chơ vơ
Từ ngàn sau chí ngàn xưa
Hữu hình gió nối đôi bờ buồn vui
Vô thường gió cứ thế thôi
Sắc không ai biết gió trôi phương nào...

Trần Hùng