.

Soi bóng hồ thành

Thứ Sáu, 07/11/2014, 16:15 [GMT+7]
Ảnh: Võ Xuân Bé
                                                                                            Ảnh: Võ Xuân Bé