.

Bộ Quốc phòng công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019

.
10:22, Thứ Ba, 26/11/2019 (GMT+7)
Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 cung cấp những vấn đề cơ bản của chính sách quốc phòng Việt Nam, sự phát triển về tổ chức, trang bị của Quân đội nhân dân Việt Nam và Dân quân tự vệ.
Chiều 25-11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019. Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 cung cấp những vấn đề cơ bản của chính sách quốc phòng Việt Nam, sự phát triển về tổ chức, trang bị của Quân đội Nhân dân Việt Nam và Dân quân tự vệ.
 
Thông tin được công bố trong Sách trắng Quốc phòng 2019 thể hiện chủ trương minh bạch hóa về chính sách quốc phòng của Đảng, Nhà nước Việt Nam nhằm tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin giữa Quân đội và nhân dân Việt Nam với quân đội và nhân dân các nước trên thế giới.
 
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục được đầu tư các nguồn lực cần thiết để làm nòng cốt cho nền quốc phòng toàn dân, đủ khả năng bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, các lợi ích quốc gia-dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam./.
 
Theo Vnews
 
,