.

Tháo gỡ khó khăn để tàu cá tiếp tục ra khơi

.
09:35, Thứ Bảy, 26/10/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Sau khi Luật Thuỷ sản 2017 có hiệu lực (ngày1-1-2019), Bộ Nông nghiệp-PTNT đã ban hành Quyết định số 1481/QĐ-BNN-TCTS ngày 2-5-2019 về cấp hạn ngạch giấy phép khai thác thuỷ sản, vùng khơi. Quy định này phù hợp với thông lệ quốc tế về khai thác, đánh bắt thủy sản bền vững, tuy nhiên, trong thực tế đã gặp phải những vướng mắc ở một số địa phương và bà con ngư dân.

Thực hiện: Mỹ Hạnh-Xuân Hoàng

,