.

Có một "làng Kiều" ở vùng cao Tuyên Hóa

.
11:42, Thứ Tư, 07/08/2019 (GMT+7)

Nguồn: QBTV

,