.

Một thửa đất có 2 chủ: Ai phải chịu trách nhiệm?

.
07:41, Thứ Ba, 24/03/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Thay vì rà soát, kiểm tra nguồn quỹ đất rừng sản xuất hiện có để giao cho các hộ gia đình, cá nhân tại thôn Hợp Trung, UBND xã Quảng Hợp lại có “sáng kiến” lấy đất đã được quy chủ trong hồ sơ địa chính để chia cho 41 hộ dân trên địa bàn. Sự việc xảy ra, vô hình trung đã tạo nên sự mâu thuẫn cũng như xáo trộn đời sống của bà con nhân dân...
 
Một thửa đất có 2 chủ
 
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Công Viên, Chủ tịch UBND xã Quảng Hợp cho biết, trước khi xây dựng phương án giao đất, giao rừng sản xuất tại tiểu khu 160, 161 cho nhân dân thôn Bưởi Rỏi, thôn Hợp Trung, UBND xã Quảng Hợp đã tổ chức hội nghị toàn dân của hai thôn để lấy ý kiến nhân dân.
 
Tại thôn Hợp Trung, hội nghị tổ chức vào ngày 3-4-2017, đa số người dân đã thống nhất quy hoạch phân lô lại toàn bộ diện tích để giao cho các hộ gia đình trong độ tuổi lao động nhưng chưa có đất rừng sản xuất bằng hình thức bốc thăm số lô. Về cây cối trên đất mà các hộ gia đình khác tự ý lấn chiếm sản xuất từ trước thì các hộ liên quan tự thỏa thuận với nhau. Sau đó, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện (nay là Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện) đã hoàn thiện việc trích đo, phân lô diện tích đất rừng này.
 
Sự việc sẽ rất bình thường nếu chính quyền xã Quảng Hợp và các ngành liên quan, như: Hạt Kiểm lâm huyện, Phòng Tài nguyên-Môi trường, Phòng Nông nghiệp-PTNT, Ban quản lý rừng phòng hộ nắm chắc diện tích rừng trên địa bàn xã nhằm xây dựng phương án giao đất rừng sản xuất để trồng rừng cho người dân thôn Hợp Trung.
 Người dân rào thửa đất được cấp chồng lên đất đã được quy chủ trong bản đồ địa chính
Người dân rào thửa đất được cấp chồng lên đất đã được quy chủ trong bản đồ địa chính
Đằng này, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện lại trích đo, chỉnh lý địa chính trên diện tích đất của 3 hộ dân thành 41 thửa đất (mỗi thửa có diện tích khoảng 0,3ha), thuộc tờ bản đồ số 35, nằm trong tiểu khu 161. Trong đó, hộ ông Nguyễn Trường Thí có 2 thửa đất, đã được trích đo, chỉnh lý thành 16 thửa; hộ ông Lê Văn Thắng có 1 thửa đất bị chia thành 23 thửa và hộ ông Trình Văn Thống có 1 thửa đất bị chia thành 5 thửa.
 
Ông Nguyễn Trường Thí, ở thôn Hợp Trung, xã Quảng Hợp cho hay, gia đình ông có 2 thửa đất khai hoang và trồng rừng từ năm 2003, gồm: thửa đất số 1046, tờ bản đồ số 35, diện tích 32.941m2; thửa số 1075, tờ bản đồ số 35, diện tích 15.095m2. Hộ ông Lê Văn Thắng có 1 thửa đất số 1053, tờ bản đồ số 35, diện tích 61.987m2; hộ ông Trình Văn Thống có 1 thửa đất số 1077, tờ bản đồ số 35, diện tích 19.054m2. Loại đất của 3 hộ gia đình đang sử dụng là đất trồng rừng sản xuất, đã được quy chủ nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 
Như vậy, với việc trích đo, chỉnh lý địa chính trên diện tích đất của 3 hộ gia đình nói trên thành 41 thửa đất (đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất-P.V), chính quyền xã Quảng Hợp và các ngành chức năng đã “biến” 1 thửa đất nhưng lại có 2 chủ (?!). Khi đến hiện trường xác minh sự việc, chúng tôi nhận thấy tình hình an ninh trật tự trên địa bàn rất phức tạp, bởi lẽ, người dân có đất ở khu vực này bỗng dưng buộc phải chia hai, một bên phải bỏ công bỏ việc đi giữ rừng đã trồng, một bên thì tranh thủ phát, đốt để trồng rừng mới.
 
Tập trung giải quyết sự việc
 
Không đồng ý với phương án chia đất rừng sản xuất như trên, các hộ gia đình đã có đơn kiến nghị gửi đến các cơ quan chức năng, đồng thời khẳng định, diện tích đất rừng của họ vốn được khai hoang và trồng cây bạch đàn từ năm 2003. Trong quá trình canh tác, sản xuất không có tranh chấp, đến năm 2008 diện tích đất rừng của các hộ gia đình đã được đo đạc và quy chủ trong hồ sơ địa chính nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 
Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND huyện Quảng Trạch đã thành lập tổ công tác để làm rõ. Đến ngày 13-5-2019, UBND huyện đã ban hành kết luận số 418/KL-UBND rà soát việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng sản xuất cho các hộ gia đình, cá nhân tại thôn Hợp Trung, xã Quảng Hợp.
 
UBND huyện nhận định, việc UBND xã Quảng Hợp lấy đất của 3 hộ gia đình đang sử dụng để giao cho 41 hộ gia đình, cá nhân khác tại thôn Hợp Trung khi 3 hộ chưa thống nhất, nhưng UBND xã đã không giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan trước khi đề nghị UBND huyện phê duyệt phương án giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân khác là không đúng theo quy định của pháp luật.
 
Do đó, UBND huyện yêu cầu Phòng Tài nguyên-Môi trường thực hiện các thủ tục để trình UBND huyện hủy bỏ kết quả giao đất và thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho 41 hộ gia đình, cá nhân trên diện tích đất của 3 hộ, do đã thực hiện việc giao đất không đúng quy định của pháp luật.
 
UBND xã Quảng Hợp thực hiện các thủ tục đề nghị UBND huyện xem xét, công nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích còn lại sau khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án tuyến đường tránh Quốc lộ 1A, đoạn qua đèo Con (tỉnh Hà Tĩnh) và tỉnh Quảng Bình cho 3 hộ này.
 
Bên cạnh đó, UBND xã Quảng Hợp tổ chức rà soát quỹ đất chưa giao trên địa bàn xã, tổ chức lập phương án đề nghị UBND huyện phê duyệt để giao cho 41 hộ gia đình, cá nhân đã được giao đất không đúng quy định của pháp luật để họ có đất sản xuất. Ngoài ra, UBND huyện yêu cầu xã Quảng Hợp, Phòng Tài nguyên-Môi Trường tổ chức kiểm điểm nghiêm túc đối với tập thể lãnh đạo, cá nhân có sai phạm dẫn đến sự việc này.
Người dân thôn Hợp Trung có mặt tại hiện trường để giữ đất.
Người dân thôn Hợp Trung có mặt tại hiện trường để giữ đất.
Tiếp đó, ngày 14-5-2019, UBND huyện đã ban hành thông báo số 57/TB-UBND về việc thu hồi đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của 14 hộ gia đình, cá nhân tại thôn Hợp Trung, xã Quảng Hợp (trong số 41 hộ). Ngày 20-5-2019, UBND huyện Quảng Trạch tiếp tục ban hành quyết định số 1016/QĐ-UBND về việc hủy kết quả giao đất tại quyết định số 2460/QĐ-UBND, ngày 9-10-2017 của UBND huyện và thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho 14 hộ gia đình, cá nhân tại thôn Hợp Trung, xã Quảng Hợp.
 
Nguyên nhân UBND huyện ban hành quyết định 1016/QĐ-UBND là do: "Việc thực hiện giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật (do UBND xã và các cơ quan chức năng tham mưu cho UBND huyện giao đất khi trên đất đang có người sử dụng cho người khác mà chưa thực hiện thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật, được quy định tại Điều 53, Luật Đất đai năm 2013)". Đối với 14 hộ dân này, chính quyền địa phương và các phòng, ban chức năng đã tổ chức giao đất để họ sản xuất, còn 27 hộ gia đình, cá nhân còn lại, UBND huyện sẽ tiếp tục giải quyết sau khi có kết quả rà soát nguồn quỹ đất trên địa bàn xã Quảng Hợp.
 
Ông Nguyễn Xuân Đạt, Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch cho biết, để tạo điều kiện cho 41 hộ dân trồng rừng sản xuất, UBND huyện đã có văn bản gửi cơ quan chức năng đề nghị xem xét bóc tách diện tích 26,09ha đất rừng sản xuất tại các khoảnh 1,2,3,4 thuộc tiểu khu 161, thôn Hợp Trung, do Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Quảng Trạch quản lý để giao cho UBND xã Quảng Hợp lập phương án đề nghị cấp có thẩm quyền giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sản xuất theo đúng quy định.
 
Sự việc tưởng chừng rất đơn giản nếu chính quyền xã Quảng Hợp tổ chức giao đất rừng sản xuất cho các hộ dân với phương pháp thực hiện khoa học, đúng theo quy định của pháp luật về đất đai. Do vậy, UBND huyện Quảng Trạch gấp rút giải quyết dứt điểm sự việc để hạn chế sự tranh chấp giữa các hộ dân và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.   
 
Trần Minh Văn
,
 • Lò giết mổ gia súc và gia cầm có "uy hiếp" khu dân cư?

  (QBĐT) - Khi biết tin lò giết mổ gia súc và gia cầm tập trung của Hợp tác xã (HTX) Hiền Nguyên ở thôn Quyết Thắng, xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch) sắp được khởi công xây dựng ngay gần khu dân cư, rất nhiều người dân địa phương kịch liệt phản đối, bày tỏ sự lo ngại vì khoảng cách như vậy là quá gần và ảnh hưởng đến môi trường trong tương lai. 

  25/02/2020
  .
 • Nội dung đơn tố cáo không đủ điều kiện để thụ lý, giải quyết?

  (QBĐT) - Sở Tài nguyên-Môi trường (TN-MT) vừa có báo cáo bằng văn bản số 83/STNMT-TTr, ngày 14-1-2020 gửi Thường trực Tỉnh ủy về việc xử lý đơn của công dân Nguyễn Văn Lào, trú tại tổ dân phố (TDP) Mỹ Hòa, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn.

  23/03/2020
  .
 • Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ sự việc

  (QBĐT) - Thời gian gần đây, Báo Quảng Bình và một số cơ quan chức năng đã nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Hà (trú tại thôn Tròn, xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch) tố cáo một số cán bộ ở xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch có hành vi đánh người gây thương tích, hủy hoại tài sản công dân, thực hiện công tác dồn điền đổi thửa chưa thực sự hợp lý. 

  22/02/2020
  .
 • Người đàn ông khiếm thị và khoản nợ "trên trời rơi xuống"

  (QBĐT) - Vào độ tuổi trên 60, ông Hà Công Được (SN 1957) và bà Phạm Thị Quýt (SN 1958), ở số 12 đường Ngô Quyền, TDP 7, phường Đồng Phú (TP. Đồng Hới), sẽ không ngờ gia đình mình lại "đáo tụng đình" vì khoản nợ "trên trời rơi xuống" khá lớn. Bởi lẽ, ông vốn là người khiếm thị thì làm sao có thể biết được những điều khoản phức tạp về lĩnh vực tín dụng...

  21/02/2020
  .
 • Về đơn của ông Nguyễn Đức Minh ở phường Đồng Phú: Cơ quan chức năng đang tiến hành giải quyết vụ việc

  (QBĐT) - Vừa qua, phóng viên Báo Quảng Bình nhận được đơn của ông Nguyễn Đức Minh thường trú ở phường Đồng Phú (Đồng Hới) kiến nghị việc Công an thành phố Đồng Hới chậm giải quyết đơn tố giác tội phạm của ông.

  07/03/2020
  .
 • Bãi tập kết cát, sạn hoạt động không phép trong khu vực nhà máy đóng tàu Nhật Lệ!?

  (QBĐT) - Thuê lại một phần mặt bằng của đơn vị nhà máy đóng tàu Nhật Lệ (thuộc Công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Quảng Bình), tại phường Phú Hải, TP. Đồng Hới, hộ kinh doanh của ông Nguyễn Văn Quân, trú tại tiểu khu 2, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh làm bãi tập kết cát, sạn để kinh doanh khi chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép. 

  06/03/2020
  .
 • Cần chấn chỉnh ngay tình trạng bán hàng nhếch nhác trước tượng đài Mẹ Suốt

  (QBĐT) - Thời gian qua, nhiều du khách đến với thành phố Đồng Hới khi tham quan tượng đài Mẹ Suốt bên bờ sông Nhật Lệ, trên địa bàn phường Đồng Hải (trước đây là phường Hải Đình), đã không khỏi buồn lòng bởi cảnh tượng bán hàng hoá quá nhếch nhác ngay trước khuôn viên tượng đài và trên lề đường Quách Xuân Kỳ đoạn ngang qua tượng đài.

  04/03/2020
  .
 • Không đủ cơ sở để giải quyết chế độ như thương binh đối với ông Dương Đình Vân

  (QBĐT) - Báo Quảng Bình nhận được đơn của ông Dương Đình Văn (SN 1940), ở TDP 7, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới phản ánh, ông nguyên là cán bộ ngoại thương tỉnh Quảng Bình, bị thương do bom Mỹ đánh cháy xe khi đang áp tải hàng mậu dịch biên giới Việt- Lào sang Lào. Tuy nhiên, đến nay vẫn không được hưởng chính sách như thương binh (NTB) mà chỉ nhận chế độ trợ cấp hàng tháng về tai nạn lao động (TNLĐ).

  02/03/2020
  .