.

Công nhận 90 xã, phường, thị trấn đạt "Chính quyền cơ sở vững mạnh"

Thứ Ba, 07/03/2017, 08:03 [GMT+7]

(QBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 631/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu “Chính quyền cơ sở vững mạnh” năm 2016.

Theo đó, UBND tỉnh đã công nhận 90 xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu “Chính quyền cơ sở vững mạnh” năm 2016. Cụ thể, huyện Minh Hóa có 7 xã, thị trấn; huyện Tuyên Hóa 7 xã; huyện Quảng Trạch 8 xã; thị xã Ba Đồn 10 xã, phường; huyện Bố Trạch 17 xã, thị trấn; TP. Đồng Hới 15 xã, phường; huyện Quảng Ninh 9 xã, thị trấn và huyện Lệ Thủy có 17 xã, thị trấn.                                                          

Việc xét, công nhận danh hiệu “Chính quyền cơ sở vững mạnh” dựa trên các tiêu chuẩn mà các xã, phường, thị trấn đạt được trong năm (theo Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 6-2-2013 của UBND tỉnh về việc quy định tiêu chuẩn và quy trình xét duyệt công nhận chính quyền xã, phường, thị trấn vững mạnh hàng năm) như: Lĩnh vực kinh tế và bảo vệ môi trường; việc tổ chức cung cấp thông tin pháp luật, các dịch vụ y tế, giáo dục và thực hiện chính sách xã hội; xây dựng chính quyền và phối hợp hoạt động trong hệ thống chính trị; triển khai thực hiện dân chủ cơ sở và cải cách thủ tục hành chính; an ninh và quốc phòng.      

A.T