.
Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh:

Tập trung bàn các giải pháp để triển khai hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Thứ Sáu, 15/07/2016, 14:18 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 15-7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã tổ chức hội nghị lần thứ 5 do đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

 

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bế mạc hội nghị
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang nêu rõ: 6 tháng đầu năm, tỉnh ta triển khai nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt sự cố môi trường biển đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của ngư dân. Song với sự đoàn kết, nỗ lực quyết tâm cao của các cấp, ngành và của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được một số kết quả tích cực.

Tuy nhiên dự báo thời gian tới, tỉnh ta còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách gay gắt, do đó hội nghị lần thứ 5 sẽ tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm đánh giá một cách khách quan, toàn diện và chính xác những kết quả đã đạt được, những khuyết điểm, hạn chế, từ đó xác định những nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm một cách hiệu quả.

Hội nghị đã nghe và thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm. Do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển, tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 5,5% (giảm 1,1% so với cùng kỳ năm 2015). Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và sản xuất dịch vụ đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất công nghiệp và thu ngân sách cơ bản ổn định. Giải quyết việc làm đạt khá với 1,92 vạn lao động, bằng 58,2% kế hoạch. Công tác giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án còn nhiều vướng mắc. Lĩnh vực cải cách hành chính, thu hút đầu tư vẫn còn một số tồn tại, hạn chế...

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị.

Công tác xây dựng Đảng đã được triển khai tích cực, đặc biệt là công tác phân công cấp ủy, sắp xếp, bố trí cán bộ và thực hiện chính sách cán bộ sau đại hội Đảng các cấp; lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng để ổn định tình hình nhân dân trước sự cố môi trường biển. Cũng trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp đã lãnh đạo chuẩn bị và tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Công tác chấn chỉnh, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương được tập trung đẩy mạnh và đạt hiệu quả cao. Các lĩnh vực khác như lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, các mặt công tác xây dựng Đảng... đạt nhiều hiệu quả tich cực, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm.

Một số giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2016 được các đại biểu tập trung thảo luận là: tiếp tục thực hiện các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm tăng trưởng kinh tế; tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp, hiệu quả nền kinh tế. Trong đó chú trọng các giải pháp hỗ trợ ngư dân khắc phục sự cố môi trường biển; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư; xử lý vấn đề nợ đọng cơ bản; chỉ đạo giải quyết tốt vấn đề an ninh trật tự tại một số địa phương; đẩy mạnh việc phục dựng các di tích văn hóa lịch sử, đầu tư hạ tầng để đáp ứng nhu cầu của du khách, đồng hành cùng doanh nghiệp du lịch, dịch vụ vượt qua khó khăn; vấn đề đền bù thiệt hại cho ngư dân và doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ... Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng các cấp trên các mặt xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị để khắc phục khó khăn, tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nêu lên bốn nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm, trong đó trọng tâm là tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển sản xuất, bảo đảm tăng trưởng kinh tế, ổn định đời sống nhân dân; thực hiện tốt các nội dung trên lĩnh vực văn hóa-xã hội bao gồm giao dục, y tế, cải cách hành chính; tăng cường quốc phòng-an ninh; triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Ngọc Mai