.

Kỳ họp thứ nhất, HĐND khóa XVII: Quyết định công tác nhân sự và các nội dung quan trọng

Thứ Sáu, 24/06/2016, 16:31 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 24-6, HĐND tỉnh khóa XVII đã tổ chức kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021 với nội dung báo cáo tổng kết công tác bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021; bầu các chức danh của HĐND tỉnh; bầu các chức danh của UBND tỉnh; bầu Hội thẩm nhân dân và các nội dung quan trọng khác theo quy định của pháp luật. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI chủ trì kỳ họp.

>> Khai mạc kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

Đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu các chức danh.
Đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu các chức danh.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Hoàng Đăng Quang đã chúc mừng thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 và 50 đại biểu HĐND tỉnh đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân trúng cử HĐND tỉnh khóa XVII.

Đồng chí nhấn mạnh: Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nội dung có nhiều điểm mới theo tinh thần Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. HĐND tỉnh sẽ nghe Uỷ ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021; báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII; bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt, gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các Trưởng Ban, Phó trưởng Ban và Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, quyết định số lượng thành viên và cơ cấu thành phần các Ban của HĐND tỉnh; bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND tỉnh và bầu Hội thẩm nhân dân của TAND tỉnh.

Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh.
Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh.

Đây là công việc quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền tỉnh trong suốt cả nhiệm kỳ. HĐND tỉnh cũng sẽ nghe báo cáo của Uỷ ban MTTQVN tỉnh về tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri đề đạt tới HĐND tỉnh trong cuộc tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại các đơn vị bầu cử; xem xét thông qua Đề án thành lập Sở Du lịch và một số nội dung quan trọng khác. Đây là kỳ họp thể hiện ý chí thống nhất, đoàn kết, khởi đầu cho một nhiệm kỳ mới với quyết tâm cao, đạt kết quả tốt nhất, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Tiếp đó, các đại biểu đã được nghe đại diện Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo tổng kết công tác bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021. Nghe báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh khóa XVI về cơ cấu, tổ chức bộ máy của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Kỳ họp đã tiến hành bầu cử các chức danh của HĐND tỉnh, gồm: Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND và Trưởng ban, Phó trưởng Ban, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh. Kết quả, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021. Các đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI và Trương An Ninh, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng chí Hoàng Xuân Tân, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh khóa XVI trúng cử chức danh Chánh Văn phòng HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 cùng 3 Trưởng ban, 6 Phó trưởng Ban đã được bầu. HĐND tỉnh đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Trưởng Ban, Phó trưởng Ban, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tiếp đó, kỳ họp đã được nghe báo cáo cơ cấu tổ chức của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương và bầu các chức danh của UBND tỉnh, gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 trúng cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021. Các đồng chí: Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Minh Ngân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 và 19 đồng chí trúng cử chức danh Ủy viên UBND tỉnh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết.

HĐND tỉnh đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp cũng đã bầu và thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 20 thành viên.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo của Ủy ban MTTQVN tỉnh về kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các Nghị quyết về việc thành lập Sở Du lịch và đổi tên Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch thành Sở Văn hóa-Thể thao; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 và Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu HĐND, Thường trực HĐND, UBND và các Ban của HĐND tỉnh phải tích cực đổi mới phương thức và lề lối làm việc, kịp thời thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy bằng các nghị quyết của HĐND tỉnh phù hợp với thực tiễn và đáp ứng sự mong đợi của cử tri trong tỉnh; từng bước cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND và UBND, thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch năm 2016, tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2016-2021.

Đồng chí đã đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới để cùng với Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Ngọc Mai