.

Khai mạc kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ Sáu, 24/06/2016, 06:46 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng nay (24-6), HĐND tỉnh khóa XVII khai mạc kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp được diễn ra trong một ngày. Đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, bầu ra các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương nhằm lãnh đạo chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2021 của HĐND tỉnh.

Cụ thể, sau phiên khai mạc, kỳ họp sẽ nghe và xem xét Báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; Báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh.

HĐND tỉnh tiến hành bầu các chức danh của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm: Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; quyết định số lượng các Ban, số lượng thành viên và cơ cấu các Ban của HĐND tỉnh, bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh. Tiếp đó, HĐND bầu các chức danh của UBND tỉnh gồm: Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh; bầu Hội thẩm nhân dân.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh thảo luận, xem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết, báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập Sở Du lịch; Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016; Nghị quyết kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngọc Mai