.

Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Minh Hoá khoá XVIII

Thứ Tư, 22/07/2015, 19:56 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong hai ngày 21 và 22-7, HĐND huyện Minh Hoá khoá XVIII tổ chức kỳ họp thứ 11, nhiệm kỳ 2011-2016.

 

Toàn cảnh kỳ họp lần thứ 11, HĐND huyện Minh Hóa khóa 18
Toàn cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo công tác hoạt động và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của HĐND huyện; báo cáo giám sát kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 102/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn trên địa bàn huyện từ năm 2010-2014; báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và các giải pháp, nhiệm vụ cơ bản thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015; báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế-xã hội HĐND huyện…

Trong 6 tháng đầu năm, diện tích và năng suất cây trồng của huyện Minh Hoá đạt trên 95%, chăn nuôi phát triển đạt 100% kế hoạch, giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp đạt trên 18 tỷ đồng, thương mại dịch vụ tăng 19,7% so với cùng kỳ, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt trên 9,1 tỷ đồng. Huyện đã và đang triển khai 105 công trình xây dựng cơ bản; trên 850 lao động được giải quyết việc làm…

Cũng trong kỳ họp, các đại biểu HĐND tập trung thảo luận, chất vấn nhiều vấn đề quan trọng như: đẩy mạnh thực hiện các chương trình kinh tế trọng điểm, thực hiện tốt chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế cho nhân dân, khuyến khích phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, tập trung đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi để đưa con em đi làm việc ở nước ngoài, chú trọng công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục và cải cách hành chính.

Tại kỳ họp này, UBND huyện cũng đã trình dự thảo nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2015; về quyết toán ngân sách huyện năm 2014…

Xuân Vương