icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Triển khai chính sách cho vay người sử dụng lao động trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do ảnh hưởng Covid-19

  • 12:09 | Thứ Sáu, 16/07/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 12-7-2021, Ngân hành Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn số 529/TB-NHCS thông báo về việc triển khai chính sách cho vay người sử dụng lao động trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Theo đó, người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc phải có các tiêu chí: có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động trong thời gian từ ngày 1-5-2021 đến hết ngày 31-3-2022; không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn; người sử dụng lao động được vay vốn tại NHCSXH với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay; mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế tối đa 3 tháng; thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.

,,,
 Đại biểu NHCSXH Chi nhánh tỉnh Quảng Bình tham gia hội nghị trực tuyến triển khai chính sách cho vay người sử dụng lao động trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.
Đối với người sử dụng lao động được vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh tại NHCSXH với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay; mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động theo thời gian trả lương thực tế tối đa 3 tháng; thời hạn vay vốn dưới 12 tháng; phải có đủ các điều kiện sau:
 
Đối với người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 1-5-2021 đến hết ngày 31-3-2022: Phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022; có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn; có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh; không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.
 
Đối với người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để phục hồi sản xuất, kinh doanh: Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn; có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh; không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đã hoàn thành quyết toán thuế năm 2020 tại thời điểm đề nghị vay vốn.
 
Người sử dụng lao động tự kê khai, lập danh sách, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với số lao động ngừng việc, số lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và các thông tin, hồ sơ, tài liệu cung cấp cho NHCSXH nơi cho vay.
 
Khách hàng là người sử dụng lao động có nhu cầu vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, trực tiếp liên hệ với NHCSXH tỉnh Quảng Bình và các Phòng giao dịch NHCSXH huyện, thị xã để được hướng dẫn thủ tục vay vốn. 
 
Tuỳ Phong