icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Thành ủy Đồng Hới: Tập trung nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh

  • 14:07 | Thứ Năm, 08/07/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 8-7, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ TP. Đồng Hới tổ chức hội nghị lần thứ 9 (khóa XXI) để đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới chỉ đạo hội nghị.

Các đồng chí Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị BCH Đảng bộ thành phố Đồng Hới lần thứ 9 (khóa XXI).
Các đồng chí trong Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị BCH Đảng bộ TP. Đồng Hới lần thứ 9 (khóa XXI).

Trong 6 tháng đầu năm 2021, đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến hầu hết các ngành, lĩnh vực song cấp ủy các cấp TP. Đồng Hới đã tích cực khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo triển khai tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Một số chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ, như: giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,5%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 5,8%; thu ngân sách thực hiện 1.014 tỷ đồng, đạt 53,4% dự toán thành phố...

Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa-xã hội, giáo dục, y tế, đào tạo nghề, giảm nghèo, giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách an sinh xã hội được thành phố quan tâm thực hiện phù hợp với yêu cầu công tác phòng, chống dịch Covid-19; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai tích cực, toàn diện trên tất cả các mặt. Nổi bật, TP. Đồng Hới tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm dân chủ, đúng luật, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,69% và bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố; tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất của HĐND thành phố, bầu đủ các chức danh của HĐND, UBND thành phố khoá XXII và Hội thẩm Toà án nhân dân thành phố theo đúng quy định…

Hội nghị tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm thống nhất những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Phong nhấn mạnh, xác định nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong 6 tháng cuối năm 2021 là các đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế và người dân đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và ổn định đời sống.

Cùng với đó, triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19, không được chủ quan và tăng cường công tác y tế dự phòng, giám sát phòng, chống dịch bệnh; nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của bộ máy chính quyền địa phương; Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội TP. Đồng Hới đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân nhằm khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, tạo nguồn lực cho sự phát triển chung của thành phố...

N.L