icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Tổng kết thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020"

  • 17:34 | Thứ Sáu, 18/06/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 18-6, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 8 năm thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn chủ trì.
 
Tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình có đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT, các sở ngành và đơn vị liên quan.
Đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Giai đoạn 2012-2020, với sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Bộ GD-ĐT với các bộ, ngành có liên quan và các địa phương, việc triển khai Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020 cơ bản đã hoàn thành đúng tiến độ và đạt các kết quả quan trọng.
 
Nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập có chuyển biến tích cực; công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ được củng cố vững chắc, 63/63 tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2.
 
Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn, lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tăng cường; mạng lưới cơ sở giáo dục thường xuyên tiếp tục được củng cố và phát triển nhanh chóng về số lượng, đa dạng về mô hình hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực.
 
Các lớp phổ cập ngoại ngữ, tin học, giáo dục kỹ năng sống, học nghề ngắn hạn tại các trung tâm học tập cộng đồng tăng qua hàng năm; tỷ lệ học sinh, sinh viên và người lao động tham gia học tập các chương trình giáo dục kỹ năng sống tại các cơ sở giáo dục đạt trên 64%.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Các thiết chế văn hóa, các phương tiện thông tin đại chúng đã tham gia cung ứng các chương trình học tập suốt đời và tổ chức các chương trình giáo dục mở trên sóng phát thanh, truyền hình. Việc triển khai các mô hình học tập được thực hiện linh hoạt, từng bước vững chắc, nhận được sự đồng thuận của nhân dân.
 
Số lượt người tham gia các lớp cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ, các lớp phổ cập ngoại ngữ, tin học ứng dụng, giáo dục kỹ năng sống, nghề ngắn hạn tại các trung tâm học tập cộng đồng tăng hằng năm.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ GD-ĐT đánh giá, quá trình thực hiện đề án vẫn còn một số hạn chế, như: nhận thức và trách nhiệm đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở một số địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, đơn vị chưa đồng bộ, đúng mức. Công tác đào tạo, bồi dưỡng ở một số nơi chưa gắn với yêu cầu công việc, nhiều trung tâm học tập cộng đồng hoạt động còn kém hiệu quả…
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện đề án; đồng thời, bàn các giải pháp để triển khai tốt đề án này trong giai đoạn 2021-2030.
Theo đó, Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” đề ra một số giải pháp, như: Chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập đến mọi người dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số vào các hoạt động học tập suốt đời. 
 
Gắn kết giữa giáo dục thường xuyên và giáo dục chính quy, giáo dục gia đình và giáo dục xã hội tích cực và chặt chẽ hơn; các trung tâm học tập cộng đồng gắn với xóa mù chữ và dạy nghề ngắn hạn cần nâng cao chất lượng hoạt động. Xây dựng kế hoạch thực hiện đề án phải cụ thể, sát với thực tiễn và tăng cường kiểm tra thực tế triển khai để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương.
 
A.T