.

Ủy ban bầu cử tỉnh họp phiên thứ hai

.
15:11, Thứ Ba, 20/04/2021 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 20-4, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026 (sau đây gọi tắt là Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh - PV) đã tổ chức phiên họp thứ hai để đánh giá tình hình thực hiện thời gian qua và triển khai nhiệm vụ bầu cử thời gian tới. Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh chủ trì phiên họp.

Toàn cảnh phiên họp

Quang cảnh phiên họp.

Theo báo cáo của UBBC tỉnh, việc triển khai thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đúng tiến độ thời gian và theo kế hoạch của Hội đồng bầu cử (HĐBC) quốc gia. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp được quan tâm đúng mức. Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử thực hiện đúng quy trình, đúng cơ cấu và bảo đảm quy định của pháp luật.

Trước ngày 18-4-2021, ban thường trực ủy ban MTTQVN các cấp trong tỉnh đã hoàn thành quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kết thúc hội nghị hiệp thương lần thứ ba,  Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã bàn giao đến UBBC tỉnh danh sách 8 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV do địa phương giới thiệu và 83 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN cấp huyện, cấp xã đã bàn giao đến UBBC cùng cấp danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã.

Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh kết luận phiên họp

Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh kết luận phiên họp.

Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử đúng thành phần và thực hiện theo đúng các mốc thời gian luật định. Công tác tuyên truyền bầu cử, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội được chú trọng thực hiện khẩn trương, nghiêm túc; việc in ấn và cấp phát tài liệu bảo đảm đầy đủ và kịp thời cho các cấp, các ngành để phục vụ tốt cho công tác bầu cử.

Riêng UBBC các huyện Quảng Ninh và Bố Trạch đã có văn bản đề nghị UBBC tỉnh báo cáo HĐBC quốc gia xem xét, quyết định cho phép một số khu vực bầu cử được bỏ phiếu sớm hơn so với ngày quy định.

Các đại biểu thảo luận tại phiên họp.

Các đại biểu thảo luận tại phiên họp.

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác chuẩn bị bầu cử thời gian qua, đồng chí Chủ tịch UBBC tỉnh cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khẩn trương khắc phục để cuộc bầu cử được tổ chức thành công.

Đồng chí Trần Thắng nêu lên những nhiệm vụ trọng tâm cần tích cực triển khai trong thời gian tới, gồm: Hoàn thành việc báo cáo và xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy về dự kiến phân bổ danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử để báo cáo HĐBC quốc gia và ban hành nghị quyết; chỉ đạo UBBC cấp huyện, xã thực hiện theo quy định trước ngày 28-4. Báo cáo HĐBC quốc gia xem xét, quyết định một số khu vực bầu cử sớm. Các tổ chức phụ trách bầu cử, cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành việc công bố, niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND ở địa phương và khu vực bỏ phiếu trước ngày 3-5-2021. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử; hướng dẫn cử tri tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Các đại biểu thảo luận tại phiên họp.

Các đại biểu thảo luận tại phiên họp.

Sở Nội vụ, cơ quan thường trực của UBBC tỉnh tiếp tục tham mưu UBBC tỉnh triển khai các nội dung bảo đảm thời gian, quy trình, quy định, phục vụ tốt cho cuộc bầu cử. Các sở, ban, ngành theo trách nhiệm phân công hoàn thành tốt kế hoạch đề ra; thành viên UBBC tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt công tác bầu cử…

 Ngọc Mai

 

 

,