icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Rà soát, xử lý kịp thời vướng mắc trong thực hiện các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh

  • 08:33 | Thứ Tư, 14/04/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) – Chiều 13-4, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ban, ngành liên quan về rà soát các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Kế hoạch-Đầu tư (KH-ĐT), Tài nguyên-Môi trường (TN-MT), Xây dựng, Tài chính, Ban Quản lý Khu Kinh tế, Cục Thuế, Văn phòng UBND tỉnh.

Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch-Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc đại diện các sở: KH-ĐT, TN-MT, Xây dựng và Ban Quản lý Khu Kinh tế đã báo cáo tiến độ thực hiện các dự án được giao quản lý có tiến độ chậm. Theo đó, trong giai đoạn 2016-2019, Sở TN-MT đã chủ trì phối hợp với Sở KH-ĐT rà soát, tham mưu UBND tỉnh ra quyết định thu hồi đất 17 dự án.

Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường báo cáo tình hình thực hiện các dự án có thuê đất chậm tiến độ.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên-Môi trường báo cáo tình hình thực hiện các dự án có thuê đất chậm tiến độ.

Có 12 dự án đang thực hiện tại các vị trí sinh lời cao, đã thuê đất nhưng chậm tiến độ; có 39 dự án đã cấp quyết định chủ trương đầu tư nhưng triển khai chậm so với chủ trương đầu tư đã phê duyệt; trong đó có 33 dự án đã cấp quyết định chủ trương đầu tư từ trước năm 2019.

Giám đốc Sở Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện các dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị trên địa bàn.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện các dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị trên địa bàn.


Trong tổng số 37 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, tính đến nay có 11 dự án chậm tiến độ xây dựng so với thời gian quy định thực hiện phần hạ tầng kỹ thuật. Riêng tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, có 6 dự án đang chậm tiến độ.

Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế báo cáo tình hình thực hiện các dự án trong các khu kinh tế, khu công nghiệp.

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế báo cáo tình hình thực hiện các dự án trong các khu kinh tế, khu công nghiệp.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc chậm tiến độ của các dự án là do gặp những khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai, công tác đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB) công tác định giá đất. Ngoài ra, nhiều dự án bị ảnh hưởng tiến độ do dịch bệnh, thiên tai, chậm thực hiện các thủ tục pháp lý, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, thiếu nguồn vốn đầu tư...

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm phát biểu định hướng cần xử lý nghiêm các dự án chậm tiến độ.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm phát biểu định hướng cần xử lý nghiêm các dự án chậm tiến độ.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm đã đưa ra một số định hướng cần thực hiện trong việc kiên quyết xử lý nghiêm các dự án chậm tiến độ, nhất là các dự án có vi phạm quy định pháp luật và cam kết với tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng cũng đã có ý kiến phát biểu về sự cần thiết xử lý các dự án chậm tiến độ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng phát biểu về sự cấp thiết trong vấn đề xử lý các dự án.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng phát biểu về sự cần thiết xử lý các dự án chậm tiến độ.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị trong việc quản lý nhà nước đối với các dự án triển khai trên địa bàn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, mặc dù được tỉnh tạo điều kiện hết sức thuận lợi, tuy nhiên có khá nhiều dự án chậm tiến độ, đặc biệt có nhiều dự án chậm tiến độ trong thời gian rất dài. Tuy có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến thực trạng này, song việc này đã ảnh hưởng lớn đến kết quả thực hiện công tác đầu tư trên địa bàn tỉnh, gây lãng phí nguồn lực đất đai...; đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của các sở, ngành trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Nhằm đấy nhanh tiến độ các dự án, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Đối với các dự án chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác GPMB, vướng mắc thủ tục pháp lý hoặc các nguyên nhân khách quan bất khả kháng khác và không nợ nghĩa vụ tài chính nhà nước, giao các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tiếp tục theo dõi, đôn đốc nhà đầu tư triển khai thực hiện; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư; UBND các huyện, thị xã, thành phố có dự án đầu tư trên địa bàn tích cực phối hợp với nhà đầu tư để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB thực hiện các dự án.

Đối với các dự án đã thuê đất nhưng chậm tiến độ nhiều năm không thuộc diện gia hạn sử dụng đất hoặc quá thời gian gia hạn tiến độ, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, giao Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với Sở KH-ĐT, Cục Thuế tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát tiến độ các dự án; làm việc với các nhà đầu tư và yêu cầu cam kết tiến độ thực hiện dự án; tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất đối với các dự án nếu không triển khai, không hoàn thành nghĩa vụ thuế theo đúng quy định của Luật Đất đai.

Đối với các dự án chậm tiến độ nhưng vẫn trong thời gian điều chỉnh tiến độ theo quy định của Luật Đầu tư 2020, giao Sở KH-ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện; đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án; đôn đốc thực hiện ký quỹ đầu tư theo đúng quy định.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng cũng đã giao Sở KH-ĐT chủ trì, phối hợp với Sở TN-MT và các sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ rà soát các dự án chậm tiến độ để chỉ đạo triển khai thực hiện (hoàn thành trước ngày 20-4-2021) và do một đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh làm Tổ trưởng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành liên quan tập trung chỉ đạo để tổ chức rà soát cụ thể từng nhóm, từng loại dự án; phân loại cụ thể các nhóm dự án để tham mưu UBND tỉnh xem xét, báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy xử lý đối với từng dự án cụ thể theo quy định; đặc biệt là một số dự án lớn, dự án trọng điểm, dự án có vị trí lợi thế thương mại cao, những dự án mà cử tri và nhân dân quan tâm; giao Sở KH-ĐT chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tham mưu báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.


                                Bùi Thành