icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đẩy mạnh triển khai xây dựng chính quyền điện tử tỉnh

  • 15:48 | Thứ Tư, 31/03/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 31-3, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình xây dựng CQĐT và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
 
Tham dự cuộc họp có đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; các thành viên ban chỉ đạo và tổ giúp việc.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng phát biểu kết luận tại cuộc họp
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng phát biểu kết luận cuộc họp
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo xây dựng CQĐT tỉnh, việc xây dựng CQĐT, đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh bước đầu đạt được một số kết quả quan trọng. Cụ thể, mạng Internet, cáp quang đã được phủ khắp địa bàn toàn tỉnh. Trung tâm Dữ liệu điện tử, Trung tâm điều hành thông minh đã được triển khai, tạo hạ tầng quan trọng cho xây dựng CQĐT. Hạ tầng nền tảng cơ sở dữ liệu, phần mềm dùng chung của tỉnh đã được xây dựng. Đã có nhiều hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL), phần mềm dùng chung được triển khai hiệu quả, như: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; Hệ thống thông tin báo cáo; Hệ thống Cổng/Trang thông tin điện tử; Hệ thống thư điện tử công vụ; Hệ thống Hội nghị trực tuyến của tỉnh kết nối với Trung ương phục vụ tốt các cuộc họp…
 
Về xây dựng đô thị thông minh, đã hình thành một số ứng dụng, như: Phản ánh hiện trường, giám sát an toàn trật tự, giám sát an toàn giao thông. Hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công đã được xây dựng và triển khai đến tất cả các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã. 
 
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, thực tế cho thấy, việc xây dựng CQĐT tỉnh Quảng Bình vẫn còn không ít hạn chế và bất cập, như: hạ tầng viễn thông, internet, tốc độ đường truyền chưa đáp ứng tốt yêu cầu; nhận thức của cán bộ, nhân dân về ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc còn hạn chế; một số hệ thống cơ sở dữ liệu, phần mềm dùng chung chưa phát huy hết hiệu quả.
Các đại biểu dự cuộc họp
Các đại biểu dự cuộc họp
Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng nhấn mạnh: Việc xây dựng CQĐT, chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh là một trong những vấn đề cốt lõi để tỉnh Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững trong tương lai. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII cũng đã xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của nhiệm kỳ. Vì vậy, các sở, ngành, đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương cần xem đây là nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt. Cần áp dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh vực, để công nghệ thông tin trở thành công cụ hữu hiệu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các công việc, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.
 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng chỉ đạo, phải tiếp tục nâng cao trách nhiệm của công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu trong quyết tâm đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ thường xuyên vào công việc của cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong xây dựng CQĐT, đô thị thông minh; tuyên truyền nhận thức của cán bộ và nhân dân trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thực hiện các thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính, internet. 
Các đại biểu dự cuộc họp
Các đại biểu dự cuộc họp
Sở Thông tin-Truyền thông và đơn vị liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản liên quan, chương trình hành động, kế hoạch với các giải pháp, bước đi cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng CQĐT, chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030.
 
Sở Thông tin-Truyền thông phát huy vai trò là cơ quan tham mưu, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo tỉnh, tích cực tham mưu cho ban chỉ đạo triển khai có hiệu quả lộ trình, các giải pháp xây dựng CQĐT, chuyển đổi số, chọn đúng khâu, đúng việc để triển khai và đến cuối năm 2021 này, phải có được sản phẩm cụ thể.
 
Các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu thành lập Tổ công tác chuyên trách thường xuyên cập nhật tình hình, đánh giá chất lượng, tiến độ triển khai xây dựng CQĐT tỉnh để báo cáo UBND tỉnh có giải pháp chỉ đạo. 
 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, quá trình xây dựng CQĐT, chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh cần huy động, bố trí các nguồn lực phù hợp, trong đó chú trọng xã hội hóa trong xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho xây dựng CQĐT. Đồng chí đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương cụ thể hóa nhiệm vụ của mình để triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.
 
A.Tuấn