icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Ngày làm việc thứ nhất, kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII

  • 21:18 | Thứ Ba, 08/12/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 8-12, HĐND tỉnh đã khai mạc kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 (kỳ họp thứ 18), HĐND tỉnh khóa XVII. Điều hành kỳ họp có các đồng chí: Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Tham dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hải Châu nêu rõ: Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 đánh giá kết thúc việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Nhiệm vụ trọng tâm của kỳ họp là tập trung đánh giá khách quan, toàn diện thực tế và dự báo tình hình, đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt để hoàn thành kế hoạch năm 2021.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu thật kỹ các vấn đề trọng tâm, các kiến nghị của cử tri, thảo luận dân chủ, tập trung trí tuệ, đóng góp các ý kiến có chất lượng, hiệu quả vào các nội dung, chỉ tiêu, giải pháp, góp phần vào sự thành công của kỳ họp.

Các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh điều hành phiên họp
Các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh điều hành phiên họp

Tiếp đó, HĐND tỉnh đã được nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo kỳ họp. Bài phát biểu đã đánh giá đầy đủ những thành quả đạt được trong năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các cơ quan trong hệ thống chính trị của tỉnh trong việc phát huy vai trò quan trọng của mình, đặc biệt là HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục.

Sau khi nêu lên 5 nhiệm vụ trọng tâm cần tích cực triển khai trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh có nhiều nội dung quan trọng, thông qua nhiều chủ trương, chính sách để tạo điều kiện, tiền đề cho những phương án, giải pháp trong thời gian tới.

Để thực hiện được mục tiêu đề ra, đòi hỏi HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và từng cá nhân các vị đại biểu HĐND tỉnh cần phải năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

HĐND tỉnh cần tập trung thời gian, nguồn lực để khẩn trương thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, nghị quyết của Tỉnh ủy phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, kịp thời hoạch định, quyết định các chính sách tạo ra cơ chế, môi trường thuận lợi hơn nữa để khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế so sánh của tỉnh nhà, hạn chế các bất cập, yếu kém, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hải Châu phát biểu khai mạc kỳ họp
Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hải Châu phát biểu khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh cũng lựa chọn, bầu ra các chức danh chủ chốt liên quan đến tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, dân chủ thảo luận, sáng suốt chọn lựa bầu được người có đủ đức, đủ tài, đủ sức đảm đương các trọng trách trong bộ máy chính quyền của tỉnh trong thời gian tới.

Trong phiên họp buổi sáng, HĐND đã nghe báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả hoạt động năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của HĐND tỉnh. Theo đó, năm 2020, Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh đã bám sát chương trình công tác trọng tâm, triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, chương trình công tác trọng tâm của năm, triển khai có hiệu quả, bảo đảm quy định pháp luật. Các nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành được phổ biến đến mọi tầng lớp Nhân dân. Hoạt động giám sát tiếp tục được chú trọng triển khai. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND, hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tiếp tục được quan tâm, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Mối liên hệ công tác giữa Thường trực HĐND, UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể Nhân dân ngày càng được tăng cường. Thường trực, các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh và cá nhân mỗi đại biểu không ngừng phấn đấu để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tờ trình về miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn Xuân Quang và Trần Phong
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng trình bày tờ trình về miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn Xuân Quang và Trần Phong

Trên cơ sở quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và từ thực tiễn tình hình địa phương, HĐND tỉnh đã đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2021.

Tiếp đó, HĐND tỉnh đã nghe báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Theo đó, trong điều kiện hết sức khó khăn, nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, năm 2020 có 12/21 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế mặc dù không đạt kế hoạch đề ra nhưng vẫn đạt mức tăng trưởng dương trong điều kiện khó khăn chung của cả nước. Lĩnh vực văn hoá - xã hội, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ tiếp tục được quan tâm, hầu hết các chỉ tiêu đạt kế hoạch; đời sống của Nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện kế hoạch gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, dẫn đến 7/9 chỉ tiêu kinh tế, 2/9 chỉ tiêu xã hội không đạt kế hoạch, trong đó có những chỉ tiêu quan trọng đạt thấp như GRDP chỉ đạt 2,63% (kế hoạch 7,4% và cùng kỳ tăng 7,34%); ngành dịch vụ tăng trưởng giảm 1,09% (kế hoạch tăng 7,2% và cùng kỳ tăng 7,14%.)

Trong tháng 10, mưa lũ đã làm 25 người chết, 197 người bị thương; trên 110.000 ngôi nhà bị ngập, 249 nhà bị hư hỏng; nhiều cơ sở trường học, y tế bị ngập, sập, trang thiết bị hư hỏng; nhiều tài sản, lương thực, thực phẩm của người dân bị cuốn trôi, ước tính thiệt hại trên 3.500 tỷ đồng.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Năm 2021, UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau: Tập trung các nguồn lực hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2020; tăng cường quản lý quy hoạch và đô thị; phát triển nông - lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp và dịch vụ; quản lý đầu tư xây dựng; triển khai đồng bộ các giải pháp củng cố và phát triển nguồn thu, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu năm 2021, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 5.428 tỷ đồng; tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư; tập trung giải quyết các vướng mắc cho các dự án, cải thiện chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư; phát triển các thành phần kinh tế; thực hiện hiệu quả công tác quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên, môi trường. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong lĩnh vực văn hóa  xã hội...

HĐND tỉnh đã cũng đã nghe báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; báo cáo của các Ban HĐND tỉnh và các tờ trình của UBND tỉnh.

Ngọc Mai