.

Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII có nhiều nội dung quan trọng

.
14:28, Thứ Sáu, 27/11/2020 (GMT+7)

(QBĐT) - Sáng 27-11, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp báo tuyên truyền về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII, do đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Công Huấn phát biểu tại buổi họp báo
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Công Huấn phát biểu tại buổi họp báo

Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, được tổ chức trong 3 ngày từ 8 đến 10-12. Theo dự kiến nội dung, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận về 27 loại báo cáo và 21 tờ trình, trong đó có 14 báo cáo và 20 tờ trình được trình bày tại kỳ họp, 13 báo cáo, 1 tờ trình gửi các đại biểu nghiên cứu, xem xét, thảo luận.

Tại buổi họp báo, đại diện các ban, ngành, cơ quan báo chí, phóng viên các báo trung ương và địa phương đã thảo luận, trao đổi một số nội dung nhằm tăng cường công tác phối hợp để tuyên truyền có hiệu quả nội dung, kết quả của kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII.

 Đại diện các cơ quan báo chí phát biểu tại buổi họp báo
Đại diện lãnh đạo cơ quan báo chí phát biểu tại buổi họp báo

Đây là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng nhằm xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; xem xét, quyết định các mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và ban hành các nghị quyết để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Kỳ họp còn là diễn đàn để các đại biểu HĐND tỉnh phát huy vai trò đại diện cho tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, có những ý kiến thảo luận, đề xuất và kiến nghị góp phần giải quyết khó khăn, ổn định đời sống của cử tri và nhân dân.

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Công Huấn đề nghị: Để nội dung kỳ họp được chuyển tải đầy đủ đến với cử tri và nhân dân trong toàn tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh -Truyền hình Quảng Bình, đại diện các báo Trung ương đóng trên địa bàn tăng cường phối hợp, tập trung tuyên truyền đậm nét cả trước, trong và sau kỳ họp. Nội dung tuyên truyền về những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2020; những vấn đề còn hạn chế, cần phải khắc phục và các biện pháp để phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; phản ánh hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh cũng như đánh giá của cử tri về kỳ họp, trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp theo mục tiêu đổi mới, chất lượng, hiệu quả, thiết thực.

Các nội dung của kỳ họp sẽ được đăng tải trên Báo Quảng Bình, phát thanh, truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình.   

Ngọc Mai

,