.

Biểu dương, khen thưởng 90 điển hình "Dân vận khéo", giai đoạn 2016-2020

.
14:39, Thứ Năm, 24/09/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 24-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua và biểu dương, khen thưởng điển hình “Dân vận khéo”, giai đoạn 2016-2020.
 
Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và 90 điển hình “Dân vận khéo” trong toàn tỉnh.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thắng phát biểu khai mạc hội nghị
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thắng phát biểu khai mạc hội nghị
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thắng nhấn mạnh: Quán triệt mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI), lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”. 
Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị
Phong trào được triển khai với nhiều nội dung cụ thể, quy trình chặt chẽ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, nhất là đã chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu; kịp thời bình xét, công nhận, sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng.
 
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã khẳng định được chiều sâu, sức lan tỏa, hiệu quả của phong trào trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó, góp phần phát huy hiệu quả thiết thực, động viên, khuyến khích các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân khắc phục mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng và đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các điển hình tiên tiến
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng và đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các điển hình tiên tiến
Qua gần 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, toàn tỉnh đã xây dựng, nhân rộng được 5.699 mô hình, điển hình được đánh giá, thừa nhận, có sức lan toả trong đời sống xã hội; trong đó, cấp cơ sở 4.876 mô hình, cấp huyện 733 mô hình và cấp tỉnh 90 mô hình.
 
Quán triệt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra và các chương trình kinh tế trọng điểm của tỉnh, cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp đã xác định nội dung trọng tâm trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” nhằm khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân. 
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thắng và đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao giấy chứng nhận điển hình “Dân vận khéo” cho các tập thể
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thắng và đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Công Huấn trao giấy chứng nhận điển hình “Dân vận khéo” cho các tập thể
Các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể đã tập trung triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” thực hiện việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa-xã hội gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động.
 
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” còn được gắn với việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, việc tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các nhiệm vụ chính trị được giao, đổi mới thực chất, toàn diện công tác dân vận của hệ thống chính trị. 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật và đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh trao giấy chứng nhận điển hình “Dân vận khéo” cho các cá nhân
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật và đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân trao giấy chứng nhận điển hình “Dân vận khéo” cho các cá nhân
Tại hội nghị, đại diện các điển hình “Dân vận khéo” đã phát biểu tham luận, làm rõ những kết quả đạt được, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở các lĩnh vực, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
 
Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã công nhận, biểu dương 90 tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo” và khen thưởng 45 điển hình tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2016-2020. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thắng đã phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2021-2025.
Hiền Chi
 
 
 
,