.

Bàn giải pháp phát triển dịch vụ môi trường rừng phục vụ du lịch

.
14:06, Thứ Năm, 03/09/2020 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 3-9, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc họp bàn các nội dung phát triển dịch vụ môi trường rừng phục vụ du lịch.

Tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng và Trần Phong; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo tiến độ xây dựng phương án quản lý rừng bền vững; đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí của các chủ rừng.
Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo tiến độ xây dựng phương án quản lý rừng bền vững; đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí của các chủ rừng.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT đã báo cáo tình hình, tiến độ xây dựng phương án quản lý rừng bền vững, nhu cầu xây dựng đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí của các chủ rừng trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, thực hiện Luật Lâm nghiệp năm 2017, Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT, ngày 16-11-2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý rừng bền vững và các văn bản có liên quan, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức tập huấn kỹ thuật và có công văn hướng dẫn cho các đơn vị chủ rừng là tổ chức do Nhà nước thành lập trên địa bàn tỉnh xây dựng phương án quản lý rừng bền vững.

Sau khi được tập huấn, hướng dẫn, các đơn vị chủ rừng đã triển khai lập đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí xây dựng phương án quản lý rừng bền vững, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện theo quy định tại Điều 10 và điểm c, Khoản 2, Điều 18 Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT.

Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn kinh phí nên đến nay, chỉ có một số đơn vị đã và đang triển khai xây dựng phương án quản lý rừng bền vững, gồm: Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình, Ban quản lý VQG Phong Nha-Kẻ Bàng, Chi nhánh lâm trường Trường Sơn (Công ty TNHH MTV LCN Long Đại). Hiện còn 6 Ban quản lý và 4 chi nhánh lâm trường trên địa bàn tỉnh vẫn chưa có nguồn kinh phí để triển khai.

Về nhu cầu xây dựng đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí, hiện trên địa bàn tỉnh có nhiều khu vực có tiềm năng. Tuy nhiên, theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT thì việc xây dựng đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí phải phù hợp với phương án quản lý rừng bền vững được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Do vậy, vướng mắc hiện tại là các đơn vị chủ rừng phải xây dựng được phương án quản lý rừng bền vững trong thời gian tới. Để góp phần tháo gỡ khó khăn trên, Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng dự án “quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020-2030” và trình UBND tỉnh phê duyệt.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các đơn vị chủ rừng, sở, ngành, địa phương có liên quan đã nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai xây dựng phương án quản lý rừng bền vững; đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại các địa phương và đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, phát triển dịch vụ môi trường rừng phục vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.
Đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc phát triển dịch vụ môi trường rừng phục vụ du lịch chính là một trong những tiền đề cho chiến lược phát triển của tỉnh sắp tới về du lịch, nhằm đưa ngành du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh hiện đều có các tiềm năng về phát triển rừng gắn với du lịch, vì vậy cần xác định được những vị trí tiềm năng để có quy hoạch phù hợp. Đối với dự án “Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020-2030”, Sở Nông nghiệp và PTNT cần hoàn thiện thêm về nội dung trên cơ sở tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và các sở, ngành, trong đó gắn quản lý bảo vệ rừng bền vững với du lịch để xây dựng đề án mang tính khả thi cao, giúp các đơn vị chủ rừng có cơ sở lập phương án xây dựng phương án quản lý rừng bền vững.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT đánh giá lại hiệu quả công tác giao đất, giao rừng thời gian qua để có cơ sở thu hồi và chuyển đổi các diện tích đất rừng không phát huy hiệu quả; các đơn vị chủ rừng sớm có kế hoạch và giải pháp xây dựng phương án quản lý rừng bền vững, quan tâm đến việc xã hội hóa, làm cơ sở lập đề án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng trong thời gian tới.

Lê Mai

,