.

Ủy ban MTTQVN tỉnh: Triển khai chương trình phối hợp hành động 6 tháng cuối năm 2020

.
08:07, Thứ Sáu, 17/07/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 16-7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh lần thứ 3, nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2020.
 
Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Lương Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Bảo, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh chủ trì hội nghị.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang phát biểu tại hội nghị
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền và các cơ quan, ban, ngành, tổ chức thành viên, Ủy ban MTTQVN các cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt Chương trình phối hợp, thống nhất hành động trong 6 tháng đầu năm 2020.
 
Bên cạnh chú trọng triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; mặt trận các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do mặt trận và các tổ chức thành viên chủ trì với các hình thức thích hợp.
 
Đặc biệt, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân lập nhiều thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chủ động thực hiện tốt các nội dung giám sát, phản biện xã hội năm 2020. 
 
Ủy ban MTTQVN tỉnh đã phối hợp ký kết và triển khai hiệu quả các chương trình phối hợp với UBND tỉnh, các sở, ban, ngành trong các lĩnh vực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giải quyết các vấn đề gây bức xúc trong nhân dân và vấn đề bức thiết trong xã hội. Việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội mặt trận các cấp bảo đảm thực chất, hiệu quả. Công tác kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy mặt trận từ tỉnh đến cơ sở được quan tâm thực hiện đúng quy định. 
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân tặng hoa cho các vị không tiếp tục là Ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh do chuyển công tác và nghỉ theo chế độ
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân tặng hoa cho các vị không tiếp tục là Ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh do chuyển công tác và nghỉ theo chế độ
Nội dung các lĩnh vực công tác có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chung của tỉnh và phù hợp với thực tiễn. Phương thức hoạt động tiếp tục được đổi mới, đạt kết quả toàn diện; được các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành ghi nhận, nhân dân đồng tình, đánh giá cao.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích những kết quả đạt được và khó khăn, hạn chế trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc chi trả hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19; mặt trận và các tổ chức thành viên tham gia công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp; công tác cứu trợ, an sinh xã hội…
 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân đã nhấn mạnh và khái quát những hoạt động nổi bật của mặt trận các cấp trong 6 tháng đầu năm 2020. Về nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020, đồng chí Phạm Thị Hân lưu ý: Ủy ban MTTQVN các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức thành viên cần bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chủ động nắm tình hình, đổi mới, sáng tạo trong các hoạt động, nhất là công tác nắm tình hình để tham mưu, đề xuất, phối hợp giải quyết kịp thời.
 
Cùng với việc đẩy mạnh triển khai nghị quyết đại hội mặt trận các cấp, nghị quyết và kế hoạch toàn khóa Ủy ban MTTQVN tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024; mặt trận các cấp tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên chăm lo tốt hơn đời sống cho người dân, tổ chức hiệu quả Ngày Vì người nghèo, các hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư.
 
Đặc biệt, đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động, công tác giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đóng góp tích cực vào thành công của đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.
Hiền Chi
,