.

Ủy ban MTTQVN tỉnh: Biểu dương điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015-2020

.
14:57, Thứ Năm, 16/07/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 16-7-2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015-2020. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Công Huấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Thị Hân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thắng trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thắng trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể
5 năm qua, mặt trận các cấp trong tỉnh đã gắn việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước với thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và các cuộc vận động (CVĐ), chương trình phối hợp của mặt trận.
 
Các phong trào thi đua, CVĐ do MTTQVN và các tổ chức thành viên phát động, triển khai đã có những bước phát triển mới, với nhiều cách làm sáng tạo, thực sự hướng về khu dân cư (KDC), huy động được tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.
 
Nổi bật là CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với công tác giảm nghèo bền vững; phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với xây dựng người cán bộ mặt trận gần dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, thực hiện tốt nội dung “Rèn luyện tư cách người cán bộ mặt trận”; CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”…  
 
Qua triển khai thực hiện các CVĐ, phong trào thi đua đã phát huy được sức mạnh tổng hợp từ mỗi cộng đồng dân cư, góp phần động viên, khơi dậy trong nhân dân tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và tạo được sự chuyển biến quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú ở KDC; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong nhân dân ở các KDC về xây dựng môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp. 
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Công Huấn trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Công Huấn trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân
Các CVĐ, phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống mặt trận đã phát huy quyền làm chủ của các tầng lớp nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Thông qua việc tổ chức các CVĐ, phong trào thi đua, mặt trận các cấp đã phát hiện, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình ở cơ sở; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, tạo sức lan tỏa trong công tác vận động, triển khai các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
 
Tại hội nghị, các điển hình tiên tiến đã phát biểu tham luận, nêu những cách làm hay, sáng tạo, bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các CVĐ, phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới.
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thắng đã thay mặt lãnh đạo tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành quả của mặt trận các cấp qua thực hiện các CVĐ, phong trào thi đua yêu nước.
 
Đồng chí Trần Thắng nhấn mạnh: Thời gian tới, mặt trận các cấp cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, nhất là quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 34- CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. 
 Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân tặng bằng khen của Ủy ban MTTQVN tỉnh cho các cá nhân
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân tặng bằng khen của Ủy ban MTTQVN tỉnh cho các cá nhân
Mặt trận các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới các phong trào thi đua yêu nước theo hướng cụ thể hóa nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực, vùng miền, tới từng hộ gia đình, KDC để động viên mọi người, mọi nhà hăng hái thi đua.
 
Đặc biệt, trong tình hình hiện nay, các phong trào thi đua yêu nước phải hướng đến thực hiện “mục tiêu kép", đó là vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa duy trì, phục hồi, phát triển các hoạt động kinh tế-xã hội, bảo đảm đời sống của nhân dân. 
 
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy còn lưu ý: Mặt trận các cấp cần quan tâm phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các nhân tố mới, mô hình, điển hình tiên tiến thông qua các phong trào thi đua để lan tỏa trong toàn xã hội. Công tác thi đua, khen thưởng đòi hỏi phải huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đặc biệt, phải có đội ngũ cán bộ chuyên trách làm nòng cốt.
 
Vì vậy, mặt trận các cấp cần quan tâm đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới.
 
Nhân dịp này, có 10 tập thể và 10 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen, 14 tập thể và 12 cá nhân được Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng bằng khen vì đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015-2020.
Hiền Chi
,