.

Tổng dư nợ cho vay đạt 3.411 tỷ đồng

.
17:08, Thứ Năm, 09/07/2020 (GMT+7)

(QBĐT) - Sáng nay, 9-7-2020, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh (NHCSXH) tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ II năm 2020 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh.

Lãnh đạo Chi nhánh NHCSXH tỉnh báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2020.
Lãnh đạo Chi nhánh NHCSXH tỉnh báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2020.
Theo báo cáo của Chi nhánh NHCSXH tỉnh, 6 tháng đầu năm 2020 toàn hệ thống NHCSXH trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
 
Cụ thể, đến ngày 30-6-2020, hệ thống NHCSXH trên địa bàn tỉnh đã huy động được 470 tỷ đồng, tăng 51,5 tỷ đồng so với đầu năm (tăng 12,3%); huy động nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương tăng 16,3 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch; doanh số cho vay đạt 664 tỷ đồng, với hơn 15,9 ngàn lượt khách hàng được vay vốn, doanh số thu nợ đạt 503 tỷ đồng.
 
Tổng dư nợ đạt 3.411 tỷ đồng, tăng 160 tỷ đồng so với đầu năm (tăng 4,9%), hoàn thành 87% kế hoạch tăng trưởng. Trong đó, dư nợ tăng tập trung vào thực hiện 5 chương trình: Hộ mới thoát nghèo 127 tỷ đồng; nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn 56 tỷ đồng; cho vay nhà ở xã hội 39 tỷ đồng; hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn 29 tỷ đồng; giải quyết việc làm 16 tỷ đồng. Tổng dư nợ quá hạn và khoanh nợ 4 tỷ đồng, chiếm 0,12% tổng dư nợ.
 
Tại phiên họp, bên cạnh đánh giá lại những kết quả đã đạt được, các khó khăn, tồn tại cần tháo gỡ kịp thời, các đại biểu đã tập trung thảo luận về 12 nhóm nhiệm vụ, đưa ra các kiến nghị, đề xuất và giải pháp trọng tâm cần triển khai để thực hiện tốt nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2020, nhất là trong quý III năm 2020.
Đồng chí Nguyễn Xuân Quảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh kết luận phiên họp.
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh kết luận phiên họp.
Kết luận phiên họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang lưu ý: Thời gian tới, Chi nhánh NHCSXH tỉnh cần tiếp tục bám sát và thực hiện hiệu quả hơn chỉ đạo của Trung ương và tỉnh Quảng Bình.
 
Trong đó, chú trọng thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, khôi phục phát triển kinh tế sau dịch Covid-19; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; huy động vốn cho vay phát triển kinh tế-xã hội; nâng cao chất lượng tín dụng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn cho hoạt động của hệ thống NHCSXH.
 
Bên cạnh đó, phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện các hoạt động liên quan đến ngân hàng đảm bảo thiết thực, hiệu quả thực chất; cải cách hơn nữa thủ tục hành chính tạo điều kiện vay vốn cho khách hàng và giúp khách hàng giám sát tốt việc thực hiện các hoạt động của NHCSXH; đẩy mạnh công tác tuyên truyền kịp thời về các chính sách tín dụng của Đảng và Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và thiết thực.

                                                                                    Bùi Thành

,