.

Thực hiện hiệu quả phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra"

.
10:19, Thứ Sáu, 10/07/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 9-7-2020, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 do đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì. Dự hội nghị có đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lê Văn Bảo, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thắng kết luận hội nghị.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thắng kết luận hội nghị.
6 tháng đầu năm, cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ (QCDC) theo Kết luận số 120 của Bộ Chính trị (khóa XII) và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
Việc thực hiện QCDC cơ sở đã được gắn với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các nghị quyết, chỉ thị về công tác dân vận...
 
Quá trình triển khai, chính quyền các cấp đã thực hiện QCDC cơ sở gắn với tăng cường, đổi mới công tác dân vận chính quyền, nhất là cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh; công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước… Cấp ủy, chính quyền các cấp đã làm tốt công tác tiếp dân, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân.
 
Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh tiếp tục cụ thể hoá các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh gắn với thực hiện nhiệm vụ của từng tổ chức; phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
 
Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở tỉnh và các cấp ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng tham mưu, giúp cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, nhất là trong giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm, triển khai các chương trình, dự án… Thông qua việc thực hiện QCDC cơ sở, quyền làm chủ của nhân dân tiếp tục được nâng lên rõ rệt, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân.
 
Kết luận hội nghị, để tiếp tục thực hiện hiệu quả QCDC ở cơ sở trong 6 tháng cuối năm 2020, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh cần phối hợp với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật để tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật; tập trung đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC cơ sở theo Kết luận số 120 của Bộ Chính trị; tăng cường tuyên truyền, quán triệt, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu trong triển khai chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở; thực hiện tốt QCDC ở cơ sở để bảo đảm tổ chức  thành công đại hội Đảng các cấp…
 
Bên cạnh đó, cần tăng cường công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực thi chính sách pháp luật, đồng thời có các giải pháp tích cực, hiệu qủa nhằm đẩy mạnh việc giám sát, góp ý của nhân dân; đẩy mạnh công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân, đặc biệt khi có vấn đề phát sinh ở cơ sở, chú ý vấn đề liên quan đến việc bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án lớn của tỉnh; làm tốt công tác phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị trong thực hiện QCDC ở cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trách nhiệm của tập thể, cá nhân, người đứng đầu trong thực hiện QCDC ở cơ sở.
 
Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện đúng các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ công dân; kịp thời nắm, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân với cấp ủy, chính quyền. Thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, nhất là các vấn đề liên quan đến quyền, lợi chính đáng của người dân; tổ chức cho nhân dân phát huy quyền làm chủ trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
 
Các cấp uỷ, tổ chức đảng tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn khung của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ để tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trong chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.
 
N.M
,