.

Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Tư pháp giai đoạn 2015-2020

.
14:23, Thứ Tư, 22/07/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 22-7, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến ngành Tư pháp tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015-2020. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân ngành Tư Pháp tỉnh Quảng Bình.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân ngành Tư pháp tỉnh Quảng Bình.
Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong giai đoạn 2015-2020, Sở Tư pháp đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua.
 
Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, công tác thi đua, khen thưởng đã góp phần thúc đẩy ngành Tư pháp tỉnh Quảng Bình hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; các nội dung, chương trình công tác được triển khai đồng bộ, đi vào chiều sâu; tổ chức bộ máy được củng cố, kiện toàn, lề lối làm việc được đổi mới; tập thể luôn đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương và trách nhiệm; các lĩnh vực công tác và nhiều chỉ tiêu đã vượt so với kế hoạch.
 
Nổi bật, 5 năm liên tục Sở Tư pháp được Bộ Tư pháp xếp loại A khối cơ quan tư pháp địa phương, 5 năm liên tục đứng nhóm đầu về chỉ số cải cách hành chính khối các sở, ngành cấp tỉnh...
 
Đặc biệt, năm 2017, Sở Tư pháp được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua của Chính phủ; năm 2018 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì... Những thành quả nói trên đã minh chứng cho sự nỗ lực trong việc triển khai đồng bộ, toàn diện các phong trào thi đua của Sở Tư pháp giai đoạn 2015-2020, tạo động lực thúc đẩy cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động phấn đấu không ngừng, cống hiến sức mình cùng toàn ngành đoàn kết, sáng tạo, bứt phá, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao...
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận những thành tích của ngành Tư pháp tỉnh Quảng Bình đạt được trong giai đoạn 2015-2020.
 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng đề nghị, thời gian tới, ngành Tư pháp tỉnh Quảng Bình cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ sau: Tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo về thi đua yêu nước; tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; nâng cao nhận thức trong toàn ngành về vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và lời dạy của Bác Hồ.
 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, cần tiếp tục phát triển sâu rộng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ trọng tâm của ngành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời phát hiện để biểu dương khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến nhằm tạo sức lan tỏa và làm theo; tiếp tục củng cố, kiện toàn hội đồng thi đua, khen thưởng và bộ máy cán bộ làm công tác này theo hướng tinh gọn, hiệu quả...
Lãnh đạo Sở Tư pháp tuyên dương các điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2015-2020.
Lãnh đạo Sở Tư pháp tuyên dương các điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2015-2020.
Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 3 tập thể, 1 cá nhân ngành Tư pháp tỉnh Quảng Bình vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2015-2020; 5 tập thể, 6 cá nhân được Sở Tư pháp công nhận là điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2015-2020...
Văn Minh  
,