.

Giao ban công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2020

.
08:13, Thứ Sáu, 17/07/2020 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 16-7-2020, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS) 6 tháng đầu năm 2020 do đồng chí Đinh Công Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì.

DSC07598.JPG DSC07607.JPG IMG_7090.jpeg
Đồng chí Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy điều hành hội nghị

6 tháng đầu năm 2020, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp đã bám sát nhiệm vụ xây dựng Đảng và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, tổ chức triển khai và thực hiện toàn diện nhiệm vụ KT,GS theo quy định của Điều lệ Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ cấp ủy giao. Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác KT,GS phục vụ đại hội Đảng các cấp, nhất là đại hội cấp cơ sở được chú trọng.

Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đinh Công Hải phát biểu kết luận hội nghị
Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đinh Công Hải phát biểu kết luận hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện 3 cuộc kiểm tra đối với 8 tổ chức, 2 cuộc giám sát đối với 6 tổ chức. Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận đã kiểm tra 101 tổ chức đảng và 147 đảng viên. Các chi bộ đã kiểm tra 317 đảng viên và giám sát 227 đảng viên trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

UBKT các cấp đã chú trọng nắm bắt tình hình tổ chức đảng và đảng viên, phát hiện dấu hiệu vi phạm và kịp thời kiểm tra.

Qua kiểm tra, đã xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm. Việc thi hành kỷ luật cơ bản bảo đảm đúng phương châm, nguyên tắc, thủ tục thi hành kỷ luật trong Đảng.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị
Các đại biểu thảo luận tại hội nghị

Các đại biểu tham gia hội nghị đã tập trung thảo luận về những kết quả đạt được, nhất là trong tham mưu chỉ đạo hoạt động KT,GS công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; phân tích những khó khăn, hạn chế đồng thời bàn các giải pháp trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2020.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy nhấn mạnh: Những kết quả đạt được trong công tác KT.GS 6 tháng đầu năm đã góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh, củng cố và tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền các cấp, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Để tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác KT.GS 6 tháng cuối năm 2020, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đề nghị UBKT 3 cấp tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ gồm: Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu về công tác KT.GS, kỷ luật Đảng; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ toàn khóa và kế hoạch năm 2020. Cần chủ động nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm để tiến hành kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; chủ động đề xuất các giải pháp hữu hiệu để giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo có nội dung liên quan đến đại hội Đảng các cấp.

Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy yêu cầu UBKT 3 cấp tiếp tục làm tốt công tác tham mưu tổ chức hội nghị tổng kết công tác KT,GS và kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và Quy định 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về KT,GS, kỷ luật Đảng; xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT và cơ quan UBKT và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ KT,GS; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành gắn với thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các hoạt động chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Ngọc Mai

,