.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tuyên Hóa lần thứ XXI thành công tốt đẹp

.
13:02, Thứ Tư, 29/07/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tuyên Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Dự phiên bế mạc có đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.
Đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tuyên Hóa nhiệm kỳ XXI
Đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tuyên Hóa nhiệm kỳ XXI
Đại hội đã được nghe Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Tuyên Hóa nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo các chương trình hành động.
 
Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, các đại biểu dự đại hội đã dành nhiều thời gian tập trung thảo luận, thông qua nội dung báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới; thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.
 
Tại đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tuyên Hóa khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 39 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 22 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.
 
Quy trình bầu Ban Chấp hành được thực hiện theo đúng quy chế bầu cử trong Đảng, bảo đảm yêu cầu hợp lý về cơ cấu, chú trọng nâng cao chất lượng cấp ủy; xây dựng cấp ủy khóa mới là tập thể thực sự trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động.
 
Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tuyên Hóa đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ mới. Đồng chí Lê Công Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa nhiệm kỳ 2015-2020 được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí Phạm Tiến Nam, Lê Nam Giang được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tuyên Hóa khoá XXI cũng đã bầu 7 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và bầu đồng chí Nguyễn Thái Bình giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng chí Lê Công Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy tặng hoa cho các đồng chí không tham gia Ban Chấp hành Huyện ủy khóa mới
Đồng chí Lê Công Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy tặng hoa cho các đồng chí không tham gia Ban Chấp hành Huyện ủy khóa mới
Đại hội Đảng bộ huyện Tuyên Hóa đã đề ra mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2020-2025 là tăng cường xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh thực hiện các đột phá, đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; phát triển nông nghiệp toàn diện theo chiều sâu; xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm và xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phát triển và tăng dần tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại-dịch vụ, ngành nghề nông thôn; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững và các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tăng cường quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị-xã hội; tạo động lực phấn đấu xây dựng huyện Tuyên Hoá phát triển bền vững.
 
Đại hội cũng đã thông qua nghị quyết với 20 chỉ tiêu cụ thể: phấn đấu đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm từ 11% đến 12%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 100 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng/người/năm; có 13/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm từ 1,5% đến 2%; có 92% dân số tham gia bảo hiểm y tế; phấn đấu 100% xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia chiếm 85%; duy trì độ che phủ rừng trên 75%.
 
Về xây dựng Đảng, hàng năm có 100% tổ chức cơ sở đảng và trên 99% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có từ 15% đến 20% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và có 15% đến 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hàng năm kết nạp mới từ 2% đến 2,5% đảng viên.
Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội
Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội
Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Tuyên Hóa xác định tập trung thực hiện 2 khâu đột phá, gồm: đổi mới toàn diện và đồng bộ công tác cán bộ; và phát triển nông nghiệp theo chiều sâu, phát huy lợi thế các sản phẩm đặc trưng của địa phương gắn với giảm nghèo bền vững. 
Dương Công Hợp
,