.

Bố Trạch: Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025

.
15:31, Thứ Năm, 02/07/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Sáng nay, 2-7, huyện Bố Trạch tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V, giai đoạn 2016-2020.
 Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị
Dự hội nghị có các đồng chí: Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh, huyện Bố Trạch và 67 điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của huyện.
 
5 năm qua (2016-2020), Huyện ủy, UBND huyện Bố Trạch đã tăng cường lãnh đạo, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong nhân dân, cán bộ, chiến sỹ LLVT về vị trí, vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước, tự giác, tích cực tham gia lao động, sản xuất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
 
Các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội được huyện Bố Trạch tổ chức sôi nổi, rộng khắp trên địa bàn. Từ đó, đã khơi dậy và phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân trong huyện, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, làm cho phong trào thi đua yêu nước ngày càng lan tỏa và đi sâu vào cuộc sống, đem lại hiệu quả xã hội to lớn. Trên địa bàn Bố Trạch xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trên mọi lĩnh vực, tạo nên hiệu quả thiết thực của các phong trào thi đua yêu nước thời kỳ đổi mới, là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế-xã hội của huyện ngày càng phát triển.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2016-2020.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2016-2020.
Trên cơ sở những thành tựu đạt được, huyện Bố Trạch đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025.
 
Trong đó, huyện chú trọng tổ chức phát động thi đua từ cơ sở, thi đua toàn diện đến từng lĩnh vực, từng chuyên đề; thi đua đột xuất, thi đua trong từng đơn vị cụ thể, công việc cụ thể. Nội dung, mục tiêu và chỉ tiêu thi đua phải gắn với nhiệm vụ chính trị và chương trình, kế hoạch của từng địa phương, đơn vị. Thi đua phải hướng vào nhiệm vụ trọng tâm, việc khó, những khâu mang tính đột phá, chống các biểu hiện phô trương hình thức, bệnh thành tích trong công tác thi đua. Đồng thời, phát động nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua một cách tự nguyện, tự giác và hiệu quả.
 
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 5 tập thể và 6 cá nhân trên địa bàn huyện Bố Trạch đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2016-2020.
Hương Trà
,