.

Phát động lễ hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

.
19:09, Thứ Tư, 06/11/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 6-11, tại Sở Tư pháp, UBND tỉnh tổ chức phát động lễ hưởng ứng ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2019. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo lễ phát động.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ phát động.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ phát động.

Luật phổ biến giáo dục pháp luật đã quy định ngày 9-11 hàng năm là ngày Pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Ngày Pháp luật còn tạo điều kiện cho công dân thực hiện quyền được thông tin về pháp luật và khuyến khích công dân chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật. Cổ vũ, khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân công dân tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân và hướng tới xây dựng nền văn hóa pháp lý trong xã hội...

Phát biểu tại lễ hưởng ứng ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2019, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, ngày Pháp luật hướng tới mọi tổ chức, cá nhân tích cực tham gia nâng cao văn hoá pháp lý, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, tạo ra lực tác động từ bên trong, hướng tới giải quyết tận gốc các hành vi vi phạm pháp luật.

Ngày Pháp luật cũng là dịp nhắc nhở doanh nghiệp, doanh nhân thận trọng hơn để bớt rủi ro pháp lý trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức tận tâm, trách nhiệm hơn khi giải quyết công việc cho dân; đề cao giá trị con người, xây dựng nhân cách, tạo nên sự bền vững của kỷ cương, phép nước...
 
Đây cũng là dịp để người dân tham gia thể hiện sự hiểu biết của mình về pháp luật, liên hệ với thực tiễn thi hành để có những đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những quy định không phù hợp. Qua đó, giúp nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động thực thi pháp luật của các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền trong bộ máy nhà nước...
 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương và mỗi một cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh bằng những hành động cụ thể, thiết thực, hãy chung tay góp phần đưa Hiến pháp, pháp luật đi vào cuộc sống, xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật trong xã hội...
 
Văn Minh
,