.
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh:

Bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chuẩn bị công tác đại hội Đảng

.
10:49, Thứ Sáu, 15/11/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Sáng nay (15-11), đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh để thông qua một số nội dung quan trọng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang tặng hoa chúc mừng Đại tá Lê Văn Vỹ được bầu giữ chức Ủy Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang tặng hoa chúc mừng Đại tá Lê Văn Vỹ được bầu giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tại hội nghị, đồng chí Trần Xuân Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã quán triệt Hướng dẫn số 26, ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị cũng đã được nghe thông báo ý kiến của Thường trực Ban Bí thư tại Công văn số 10898CV/VPTW, ngày 4-11-2019 của Văn phòng Trung ương Đảng về giới thiệu đồng chí Đại tá Lê Văn Vỹ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để bầu giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung Đại tá Lê Văn Vỹ vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang chúc mừng Đại tá Lê Văn Vỹ đã được tín nhiệm bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời mong muốn đồng chí tiếp tục phát huy tốt vai trò tham mưu cho Ban thường vụ Tỉnh ủy trong từng phần việc cụ thể; không ngừng phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu để góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, hướng dẫn 26 của Ban tổ chức Trung ương và các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần căn cứ vào đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị để chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp bảo đảm đúng thời gian, yêu cầu; tập trung lãnh đạo chuẩn bị tốt báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy cũng như chuẩn bị công tác nhân sự chặt chẽ, đúng quy trình, tạo tiền đề thành công cho Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

N.M

,