.

Hội Luật gia tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

.
15:08, Thứ Tư, 13/11/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Sáng nay (13-11), Hội Luật gia tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác và phát động phong trào thi đua năm 2020.
HLG tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2019.
Hội Luật gia tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2019.
Năm 2019, các cấp Hội Luật gia (HLG) tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị đã đề ra trong năm.
 
Ngoài ra, các cấp HLG tỉnh còn thực hiện hiệu quả công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, tuyên truyền phổ biến pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tham gia các hoạt động phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh...
 
Nhìn chung, công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật luôn được HLG tỉnh đặc biệt quan tâm với nhiều nội dung, hình thức ngày càng phong phú, hiệu quả, góp phần tích cực trong việc xây dựng và hoàn thiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 
Từ đầu năm 2019 đến nay, các tổ chức HLG trong tỉnh đã tư vấn pháp luật cho trên 760 vụ việc, với trên 1.500 lượt người tham gia; trợ giúp pháp lý hơn 287 vụ việc cho gần 400 trường hợp liên quan đến khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng, đền bù tái định cư, chế độ cho người có công, lĩnh vực hoạt động điện lực, kinh doanh xăng dầu, an toàn thực phẩm, hôn nhân gia đình…
 
Đặc biệt, công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật đã được các cấp HLG tỉnh triển khai đồng bộ với 120 hội nghị, gần 40 đợt tuyên truyền, phổ biến những nội dung của Luật Tố cáo, Luật Đất đai, Luật An toàn Giao thông, Luật Bảo vệ Môi trường…, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích của nhân dân, trật tự an toàn xã hội và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước ở địa phương.
 
Tại thời điểm này, toàn tỉnh có 8/8 HLG cấp huyện, 20 chi hội tại các cơ quan cấp tỉnh, 1 Trung tâm tư vấn và Văn phòng trực thuộc Tỉnh hội, 68 đơn vị Luật gia cơ sở trực thuộc huyện, thành phố, thị xã với tổng số 1.734 hội viên (tăng 90 hội viên so với năm 2018)...
 
Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận các biện pháp, giải pháp nhằm triển khai tốt nhiệm vụ công tác năm 2020 và tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
 
Các đại biểu tham dự còn tích cực đóng góp ý kiến đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở trung ương và địa phương; chú trọng tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, đối tượng chính sách và các nhóm yếu thế trong xã hội.
 
Trong năm 2020, HLG tỉnh chính thức phát động phong trào thi đua với chủ đề: "HLG Quảng Bình đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát triển, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội đại biểu HLG Việt Nam khoá XIII đề ra".  
 
Dịp này, HLG tỉnh đã tặng giấy khen cho 25 tập thể và 43 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2019.
Văn Minh
,