.

Ủy ban MTTQVN tỉnh: Ra mắt mô hình và tập huấn nuôi gà kiến thả vườn tại xã Hải Ninh

.
13:55, Thứ Sáu, 11/10/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 11-10, tại UBND xã Hải Ninh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị ra mắt mô hình và tập huấn nuôi gà kiến thả vườn tạo sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh.
Lễ ký cam kết thực hiện mô hình nuôi gà kiến thả vườn tại xã Hải Ninh
Lễ ký cam kết thực hiện mô hình nuôi gà kiến thả vườn tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh.
Thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2019, Ủy ban MTTQVN tỉnh triển khai mô hình nuôi gà kiến thả vườn tạo sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh. Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã thành lập Ban quản lý dự án mô hình để quản lý nguồn vốn, chỉ đạo, giám sát toàn bộ hoạt động của dự án.
 
Toàn xã Hải Ninh có 20 hộ tham gia thực hiện mô hình. Mỗi hộ được hỗ trợ 7,5 triệu đồng, được cung cấp con giống, hỗ trợ thuốc thú y, thức ăn cho gà 1 tháng đầu tiên, được tham gia tập huấn kỹ thuật làm chuồng trại, chăn nuôi, cung cấp tài liệu hướng dẫn chăm sóc gà… Tổng kinh phí triển khai dự án là 165 triệu đồng.
 
Sau lễ ra mắt mô hình, các hộ dân tham gia mô hình được nghe giới thiệu một số chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội, nông nghiệp, nông thôn và những kiến thức, kỹ thuật làm chuồng trại, chăn nuôi, chăm sóc và điều trị khi gà bị dịch bệnh.
 
Hiền Chi
,