.

Tuyên Hóa: Tập trung các giải pháp thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2019

.
19:50, Thứ Sáu, 11/10/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 11-10, Huyện ủy Tuyên Hóa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 33 nhằm đánh giá tình hình kinh tế-xã hội và công tác xây dựng Đảng quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV-2019.
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tuyên Hóa lần thứ 33.
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tuyên Hóa lần thứ 33.
Quý III-2019, mặc dù trong điều kiện có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đợt nắng nóng kéo dài; tiếp đó là hoàn lưu cơn bão số 4 và áp thấp nhiệt đới gây lũ lụt trên địa bàn; dịch tả lợn châu Phi lây lan… đã tác động bất lợi đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Song, với sự nỗ lực quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền các cấp, Mặt trận, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân huyện Tuyên Hóa đã tạo được những chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực.
 
Cụ thể, tổng sản lượng lương thực cả năm đạt 18.648 tấn, đạt 100% KH; tổng đàn gia súc 50.150 con, tỷ lệ bò lai đạt trên 65% tổng đàn; trồng mới, trồng lại 430,15ha rừng, khai thác trên 31.000 ster gỗ rừng trồng. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 9 tháng ước đạt 248 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ; thu ngân sách trên địa bàn đạt 49,5 tỷ đồng, đạt 88,7% kế hoạch năm.
 
Đến nay, toàn huyện có 268 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 14,1 tiêu chí/xã, phấn đấu đến cuối năm có thêm 2 xã về đích nông thôn mới, đó là: xã Hương Hóa và xã Phong Hóa. Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng-an ninh bảo đảm; đời sống của người dân từng bước được cải thiện.
 
Về công tác xây dựng Đảng, cấp ủy các cấp đã tăng cường công tác chính trị tư tưởng; nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Trong quý III, toàn huyện đã kết nạp 43 quần chúng ưu tú vào Đảng, công nhận 47 đảng viên chính thức, đề nghị tặng Huy hiệu Đảng cho 66 đảng viên.
 
Trong những tháng cuối năm 2019, các cấp ủy, chính quyền huyện Tuyên Hóa tiếp tục tập trung các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý IV-2019. 
 
Trong đó, tập trung chỉ đạo quyết liệt để xã Phong Hóa và xã Hương Hóa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các chỉ thị, kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy và đảng ủy cơ sở về đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025...
 
X.Phú
,