.

TP. Đồng Hới: Tập huấn công tác tôn giáo cho cán bộ Mặt trận và tổ chức đoàn thể

.
10:24, Thứ Bảy, 12/10/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 11-10, UBND TP. Đồng Hới tổ chức hội nghị tập huấn công tác tôn giáo năm 2019 cho trên 80 đại biểu là cán bộ MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội của 16 xã, phường trên địa bàn.

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo cho cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các xã, phường năm 2019
Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo cho cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội ở xã, phường năm 2019.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được thông tin, truyền đạt 4 chuyên đề, gồm: tình hình tôn giáo và kinh nghiệm xử lý điểm nóng tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nói chung và TP. Đồng Hới nói riêng; tình hình an ninh tôn giáo trong giai đoạn hiện nay, trong đó, nhấn mạnh những tiềm ẩn phức tạp liên quan đến tôn giáo, việc đấu tranh chống các tà đạo thời gian qua của Đảng và Nhà nước; công tác vận động quần chúng trong đồng bào có đạo; vấn đề xây dựng lực lượng cốt cán trong vùng giáo của tỉnh Quảng Bình và trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã tiến hành thảo luận, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo tại cơ sở…

Với những kiến thức tiếp thu được, đội ngũ cán bộ Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội ở các xã, phường có nhận thức đúng đắn về quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với vấn đề tôn giáo.

Từ đó, nâng cao trình độ và kỹ năng giải quyết các vấn đề về tôn giáo, góp phần thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo nhằm bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội TP. Đồng Hới.

N.L

,