.

TP. Đồng Hới: Sắp xếp, kiện toàn bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả

.
11:08, Thứ Năm, 10/10/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", TP. Đồng Hới đã chủ động sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã; thôn, khu phố; cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập, giai đoạn 2019-2021.

TP. Đồng Hới đẩy mạnh công tác tuyên truyền từ các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đến mọi tầng lớp nhân dân nhằm tạo thống nhất trong triển khai.
TP. Đồng Hới tổ chức lấy ý kiến cử tri bảo đảm chặt chẽ trên cơ sở tỷ lệ đồng thuận cao.
Từ đầu năm đến nay, TP. Đồng Hới đã sắp xếp, tinh giảm 10 đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập còn 4 đơn vị, gồm: Trung tâm dịch vụ nông nghiệp; Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất; Ban quản lý trật tự đô thị và các bãi tắm biển. Đồng thời, sáp nhập 4 trường học còn 2 trường: Trường TH và THCS Thuận Đức, Trường TH và THCS Phú Hải. 
 
Thành phố cũng đã tiến hành sáp nhập, hợp nhất các thôn, tổ dân phố có quy mô dưới 100 hộ và đơn vị hành chính cấp xã không đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên.
 
Cụ thể, phường Đồng Sơn (giảm 2 TDP, còn 11/13 TDP ban đầu); xã Lộc Ninh (giảm 5 thôn, còn 11/16 thôn ban đầu và hoàn thành luôn kế hoạch giai đoạn 2020-2021); phường Đức Ninh Đông (giảm 1 TDP, còn 8/9 TDP ban đầu); riêng xã Bảo Ninh có tờ trình đề nghị không sáp nhập thôn Hà Trung (66 hộ) với lý do nhiều dự án lớn đang triển khai trên địa bàn nên dân số sẽ tăng nhanh và đáp ứng tiêu chuẩn quy mô dân số theo quy định; tiến hành quy trình hợp nhất phường Hải Đình với Đồng Mỹ thành đơn vị hành chính mới có tên gọi phường Đồng Hải.  
 
Để thực hiện lộ trình sắp xếp đạt hiệu quả, TP. Đồng Hới đã đẩy mạnh tuyên truyền, làm tốt công tác tư tưởng từ các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đến mọi tầng lớp nhân dân để tạo sự thống nhất trong triển khai; tổ chức lấy ý kiến cử tri bảo đảm chặt chẽ trên cơ sở tỷ lệ đồng thuận cao; bảo đảm nguồn kinh phí thực hiện và sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phù hợp; giải quyết kịp thời chế độ chính sách đối với cán bộ dôi dư…
 
N.L
,