.

Thị xã Ba Đồn: Tình hình kinh tế-xã hội đạt nhiều kết quả tích cực

.
14:24, Thứ Năm, 10/10/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 10-10, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Ba Đồn tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ 20 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng, kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV-2019. Đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn chủ trì hội nghị.
Đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Trương An Ninh, Bí thư Thị ủy Ba Đồn phát biểu kết luận tại hội nghị.
Quý III-2019, tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn thị xã Ba Đồn được giữ vững và đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, sản lượng lương thực đạt 100,2% kế hoạch; sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản tăng 7,94% so với cùng kỳ; sản xuất công nghiệp, ngành nghề nông thôn tiếp tục duy trì và tăng trưởng khá; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 1,49%. Công tác giảm nghèo, tạo việc làm, đền ơn đáp nghĩa thực hiện có hiệu quả. Những vướng mắc liên quan đến công tác tôn giáo được tập trung chỉ đạo, xử lý kịp thời, đúng quy định, bảo đảm ổn định.
 
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện. Thị xã Ba Đồn tiếp tục sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); thực hiện chương trình hành động về đổi mới công tác cán bộ; tăng cường bồi dưỡng cán bộ, kết nạp đảng viên mới; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.
 
Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trương An Ninh, Bí thư Thị ủy Ba Đồn nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng Đảng trên địa bàn thị xã còn những khó khăn, hạn chế như: một số cấp ủy, chính quyền chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ trong thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, dẫn đến việc sáp nhập xã Quảng Trung và Quảng Tân chưa đạt được kế quả. Công tác tuyên truyền vận động người dân thôn Linh Cận Sơn đồng thuận triển khai dự án Rào Nan hiệu quả không cao, còn nhiều khó khăn vướng mắc chưa được tháo gỡ…
 
Để đạt được kế hoạch đề ra trong những tháng cuối năm 2019, đồng chí Bí thư Thị ủy Ba Đồn yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương tập trung chuẩn bị các điều kiện để sản xuất vụ thu-đông và đông-xuân đúng tiến độ; đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, tăng cường phát triển sản xuất kinh doanh, bảo đảm hàng hóa, bình ổn giá cả thị trường phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân trong các dịp cao điểm; triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý, chỉnh trang đô thị; rà roát tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các dự án, bảo đảm thực hiện đầy đủ và chấp hành các quy định của pháp luật…
 
Hội nghị đã thông qua dự thảo Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 25 và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 24.
 
Lan Chi
,