.

Minh Hóa: Cập nhật chủ trương, chính sách mới cho cán bộ đã nghỉ hưu

.
09:36, Thứ Sáu, 11/10/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 10-10, Huyện ủy Minh Hóa tổ chức hội nghị thông tin, cập nhật một số chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước cho hơn 100 cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã nghỉ hưu trên địa bàn huyện.

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các nội dung: Báo cáo một số kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019); Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị; thông tin về tình hình Biển Đông trong thời gian gần đây, một số dự báo trong thời gian tới; tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh huyện Minh Hóa 9 tháng năm 2019.

Thông qua hội nghị đã giúp cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã nghỉ hưu trên địa bàn huyện cập nhật thông tin về tình hình Biển Đông; một số chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước; giải pháp chủ yếu, trọng tâm về nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn huyện, góp phần tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh của địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận sự đóng góp hết sức quan trọng, tích cực, hiệu quả của các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Mặc dù đã nghỉ công tác nhưng các đồng chí luôn theo dõi, động viên, đóng góp những ý kiến thiết thực, tâm huyết và trách nhiệm nhất đối với công tác xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng của huyện.

Đồng chí mong muốn, thời gian tới, các đồng chí nguyên là lãnh đạo, bằng nhiều hình thức, nhiều kênh khác nhau, với kinh nghiệm của mình sẽ tiếp tục theo dõi, đề xuất các giải pháp cùng với tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy có những chỉ đạo, định hướng đưa huyện Minh Hóa phát triển bền vững…

Dương Hoa
(Ban Tuyên giáo Huyện ủy Minh Hóa)

,